พระทรงบังเกิด เราจงยินดี
| Back to Christmas Carol Page | Back to Christmas Page |


Joy To
The World
The Lord
Is Come!

Joy To The World
G.F.Handel
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Joy to the world! The Lord is come:
Let earth receive her King.
Let ev'ry heart prepare Him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven and heaven and nature sing.

Joy to the world! the Savior reigns:
Let men their songs employ,
While fields and floods, rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders of His love.

Go Top
Back to Home Page


พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี

1. พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี
ชุลีน้อมรับพระเจ้า
ให้ทุกดวงใจเตรียมไว้คอยเฝ้า
เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง
เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง
เชิญเรา เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง

2. พระเจ้าทรงครองโลกจงชมชื่น
เริงรื่นร้องเพลงสุนทร
ให้นาทุ่งราบน้ำหินดินดอน
สะท้อนเพลงก้องกังวาน
สะท้อนเพลงก้องกังวาน
สะท้อน สะท้อนเพลงก้องกังวาน

3. อย่าปล่อยให้บาปกำเริบคุกคาม
อย่างหนามงอกลามในสวน
พระมาอวยพรดับทุกข์ทั่วถ้วน
ของมวลชนชาวโลกา
ของมวลชนชาวโลกา
ของมวล ของมวลชนชาวโลกา

4. ทรงครองโลกด้วยพระคุณสัจจา
ประชาพิสูจน์เห็นจริง
เกียรติความชอบธรรมแจ่มแจ้งอย่างยิ่ง
อัศจรรย์ความรักพระเจ้า
อัศจรรย์ความรักพระเจ้า
อัศจรรย์ อัศจรรย์ความรักพระเจ้า