คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 5 : วัดแม่พระรับสาร


ภาพสีน้ำมันชื่อ The Annunciation โดย Philippe de Champaigne วาดเมื่อปี 1644
Metropolitan Museum of Art, New York City

พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง ซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์เข้าในบ้านและกล่าวแก่พระนางว่า "จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน" (ลก.1:26-28)

ที่นาซาแร็ธ ในใจกลางเมือง มีวัดหลังหนึ่ง ชื่อวัดแม่พระรับสาร (Basilica of the Anunciation) ตั้งอยู่บนถนนกาซา โนวา (Casa Nova Street) เชื่อว่าสร้าง ณ ตำแหน่งที่เป็นบ้านของแม่พระ ที่เทวดาคาเบรียลมาแจ้งข่าวการบังเกิดของพระผู้ไถ่แก่แม่พระ เป็นวัดใหญ่และสวยงามที่สุดหลังหนึ่งบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2007 เวลาประมาณ 15 น. เราเดินทางมาถึงนาซาแร็ธ เพื่อเยี่ยมวัดแม่พระรับสาร และวัดนักบุญโยเซฟ

แน่ะ แตกแถวแล้วละซี่


ถึงแล้ว


วัดแม่พระรับสาร


มา มา ฟังไกด์กันก่อน

คริสตชนยุคแรกๆ ได้สร้างวัดเล็กๆ หรือพระแท่น ณ ตำแหน่งที่ เชื่อกันว่าเป็นบ้านของแม่พระ ที่เทวดาคาเบรียลมาแจ้งข่าวการบังเกิดของพระผู้ไถ่แก่แม่พระ
ต่อมาในยุคไบเซนไทน์ คือช่วงกลางศตวรรษที่ 4 จักพรรดิ์คอนสแตนตินและพระราชมารดาเฮเลนา สั่งให้สร้างวัดขึ้นใหม่ คงจะเสร็ราว ค.ศ. 470 แต่ก็ถูกชาวอาหรับ ทำลายในปี ค.ศ. 638
ต่อมาพวกครูเสดได้สร้างขึ้นใหม่ ใหญ่โตกว่าเดิม ณ ที่เดิมในปี ค.ศ. 1263 และถูกทำลายลงโดยชาวเติร์กในเวลาต่อมา
ใน ค.ศ. 1620 นักบวชคณะฟรังซิสกันเข้ามาเจรจาขอซื้อพื้นที่ตรงนี้ และสร้างวัดใหม่ขึ้นมา ใน ปี ค.ศ. 1730

สำหรับวัดหลังปัจจุบันนี้ สร้างโดยคณะนักบวชฟรังซิสกันในปี 1969 สร้างเป็น 2 ชั้น สูง 25 เมตร ยาว 40 เมตร มีโดมรูปทรงคล้ายตะเกียง หลังคาเป็นทองเหลือง สูง 50 เมตร


หน้าวัดเป็นภาพแกะสลัก พร้อมข้อความ Angelus Domini Nuntiavit Mariae
แปลว่า ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์
บรรทัดล่าง Verbum Carlo Factum est et Habitavit in Nobis
แปลว่า พระวัจนาตถ์ทรงรับเอากาย และประทับอยู่ท่ามกลางเรา


ประตูทำด้วยโลหะ เป็นประวัติพระเยซูเจ้า


กระจกสีเหนือประตูทางเข้า มองจากด้านใน


โดมเป็นกระจกสี สวยงามมาก


นี่เป็นวัดชั้นบน


ผนังเป็นภาพโมเสค มีตัวอักษรภาษาลาติน แสดงความหมายของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
Unam (เป็นหนึ่งเดียว) Sanctam (ศักดิ์สิทธิ์) Catholicam (เป็นสากล) Apostolicam (สืบเนื่องมาจากอัครสาวก)


โดยเจาะพื้นชั้นบนเป็นช่องขนาดใหญ่ ให้มองเห็นถ้ำที่ชั้นล่างอย่างชัดเจน


ั้นล่างของวัดน้อย ข้างหลังถ้ำซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านที่ เทวดาคาเบรียลประจักษ์มาหาแม่พระ


พระสันตะปาปายอห์นปอล ที่ 2 สวดหน้าถ้ำ วัดแม่พระรับสาร 25 มีนาคม 2000


พระแท่นมีข้อความเป็นภาษาลาติน Verbum Carlo Hic Factus Est
แปลว่า ณ ที่นี้ พระวัจนาตถ์ทรงรับเอากาย

ในการขุดค้นหาหลักฐานบริเวณถ้ำ ได้พบของมีค่าเก่าแก่ของเมืองนาซาแร็ธ เช่น ลานบ้าน ห้องเก็บเหล้าองุ่นและน้ำมัน เครื่องถ้วยชาม นอกจากนี้ยังพบหินกำแพงที่แกะสลักข้อความภาษากรีกว่า XE MAPIA ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า HAIL MARY ซึ่งแปลว่า วันทามารีอา ซึ่งเป็นประโยคแรกที่เทวดากล่าวกับแม่พระนั่นเอง


ผนังภายในและภายนอกรอบวัด ประดับด้วยงานศิลปะที่เกี่ยวกับแม่พระ มีทั้งภาพวาด ภาพแกะสลัก ภาพโมเสค ซึ่งกลุ่มคริสตชนจากทั่วโลกส่งมาให้


นี่จากประเทศจีน


ของประเทศไทยอยู่คู่กับประเทศเวียตนาม


แม่พระและพระกุมารแบบไทยๆ เป็นหินโมเสค สวยงามมาก


วัดแม่พระรับสารถ่ายจากด้านข้าง


วัดแม่พระรับสาร ถ่ายจากวัดนัญบุญโยเซฟ


Back to Mainpage