วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
สารวัด ปี 20172017 ฉบับล่าสุดสัปดาห์นี้    
มกราคม - || 07 ||14 || 21 || 28 || กุมภาพันธ์ || 04 || 11 || 18 || 25 ||
มีนาคม- || 04 || 11 || 18 || 25 || เมษายน || 01 || 08 || 15 || 22 || 29 ||
พฤษภาคม || 06 || 13 || 20 || 27 || -มิถุนายน  
กรกฎาคม   -สิงหาคม  
กันยายน-   ตุลาคม  
พฤศจิกายน-   ธันวาคม  
  Our church     สารวัดฉบับย้อนหลัง ปี
2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 ||