ชี วิ ต ค ร อ บ ค รั ว


 

สิ่งแวดล้อม
มีส่วนหลอมหล่อนิสัยเด็กมาก

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการดุด่า จะกลายเป็นคนหยาบคาย
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการติเตียน จะกลายเป็นคนไม่อยากทำความดี
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความมุ่งร้าย จะกลายเป็นคนโหดเหี้ยม
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการสาปแช่ง จะกลายเป็นคนเลวร้าย
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการบีบครั้น จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการแก่งแย่ง จะกลายเป็นคนใจแคบ
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการดิ้นรน จะกลายเป็นคนสู้โลก
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการกลั่นแกล้ง จะกลายเป็นคนขี้ระแวง
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการล้อเลียน จะกลายเป็นคนขี้อาย
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความกลัว จะกลายเป็นคนขาดเหตุผล
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการขาดเหตุผล จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการหลอกลวง จะกลายเป็นคนตลบตะแลง
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการประคบประหงม จะกลายเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการตามใจ จะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความสงบ จะกลายเป็นคนสุขุมเยือกเย็น
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการอธิบายให้เข้าใจ จะกลายเป็นคนมีเหตุผล
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความอ่อนหวาน จะกลายเป็นคนพูดจาไพเราะ
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความเป็นธรรม จะกลายเป็นคนยุติธรรม
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการให้อภัย จะกลายเป็นคนเมตตา
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการเป็นกันเอง จะกลายเป็นคนรักพวกพ้อง
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการให้กำลังใจ จะกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการอดทน จะกลายเป็นคนที่มีความเพียร
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการยกย่อง จะกลายเป็นคนไม่ทำความชั่ว
เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี

Go Top
Back to Home Page