เ พื่ อ น


เพื่อนคือใคร?
ในชีวิตของเรา บุคคลที่คบหาสมาคมอยู่ด้วยมีไม่มากนัก นอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้อง และเพื่อนเพื่อนทำให้ชีวิตเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่าง แต่ยามใดมีเพื่อนที่รู้ใจร่วมวงสนทนา ความสุขอื่นใดหรือจะเทียบได้

เพื่อน …

เพื่อน…คือ ผู้ที่ไว้ซึ่งความ "ถูกต้อง" มากกว่า "ถูกใจ"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "ให้เกียรติ" มากกว่า "ให้คำสรรเสริญ"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "อยู่เคียงข้าง" มากกว่า "อยู่ข้างเคียง"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "ส่งเสริม" มากกว่า "แข่งขัน"
เพื่อน…คือ ผู้ที่หยิบยื่น "มิตรภาพ" มากกว่า "อคติ"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "ตักเตือน" มากกว่า "ตามใจ"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "เงียบและฟัง" มากกว่า "ตัดสิน"
เพื่อน…คือ ผู้ที่มีความสุขที่ "การให้" มากกว่า "การรับ"
เพื่อน…คือ ผู้ไม่ยอมให้ "เพื่อนเสีย" มากกว่า "เสียเพื่อน"
เพื่อน…คือ ผู้ที่ "ช่วยแก้" มากกว่า "ช่วยรื้อ"

ครับ…อยากจะฝากเพื่อน ๆ ทุกคน ถึงความเป็นเพื่อน 10 ประการ ที่จะอยู่ในใจของความเป็นเพื่อนตลอดไป เพราะ

เพื่อน…คือ เพื่อนเป็นเพื่อน มากกว่าเพื่อน

คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

Go Top
Back to Home Page