อ ย่ า ซี เ รี ย ส


โซเฟ่อร์ที่เด็ด

วันหนึ่งระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับโซเฟอร์ ไปตามมหาวิทาลัยต่างๆ ของไอน์สสไตน์ เพื่อเล็คเซ่ร์เรื่องทฤษฏีแห่งสัมพัทธภาพ ( THEORY FO RELATIVITY ) ซึ่งหัวใจของทฤษฎีคือสมการ E = MC2 (พลังงาน = มวลคูณความเร็วของแสงกำลังสอง) อันเป็นกุญแจไขไปสู่การทำระเบิดปรมาณูได้สำเร็จ)

คนรถเปรยขึ้นกับไอน์สไตน์

" ท่านดอกเตอร์ไอน์สไตน์ครับ ผมได้ฟังเล็คเซ่อร์ของท่านมาประมาณ 30 ครั้งแล้ว ผมจำและท่องมันได้ทุกคำ พนันได้เลยว่าผมเล็คเซ่อร์มันได้สบายมาก "

" ดีแล้ว ฉันจะเปิดโอกาสให้แก " ไอน์สไตน์พูด

"ที่มหาวิทยาลัยที่เรากำลังไปนี้ ไม่มีใครรู้จักฉัน เมื่อถึงที่นั่น ฉันจะเอาหมวกแก๊ปของแกมาใส่ ให้แกแนะนำตัวเองว่าเป็นฉัน แล้วเดินเครื่องเล็คเซ่อร์ไปเลย"

คนรถเล็คเช่อร์ทฤษฎีของไอน์สไตน์อย่างคล่องแคล่ว ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียว พอจบเขาขยับจะออกจากห้องประชุม แต่ศาสตราจารย์คนหนึ่งหยุดเขาไว้ และถามปัญหาสลับซับซ้อนข้อหนึ่งเกี่ยวกับสมการการสูตรทางคณิตศาสตร์ คนรถคิดอย่างฉับไว

"ปัญหานี้เฉลยง่ายมาก" เขากล่าวด้วยมาดของผู้ทรงภูมิปัญญา

"ผมแปลกใจที่คุณถามผม เอางี้ก็แล้วกัน เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ามันง่ายแค่ไหน ผมจะเรียกคนรถของผมขึ้นมาเดี๋ยวนี้ และให้เขาตอบคำถามของคุณ"


Go Top
Back to Home Page