ค ว า ม รั ก


โลกที่ไร้รัก ?

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวว่า
ถ้าจะถามคนทั้งโลกว่า เขาต้องการอะไร คุณแม่บอกว่า สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือ "ความรัก" ยิ่งโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไร ความหิวกระหาย ที่จะได้ความรักก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

คำพูดของคุณแม่เทเรซา มีความจริงจังแค่ไหน ก็ขอให้เรามองดูรอบๆ ตัวเราก็แล้วกัน ความรักภายในครอบครัวเรา ซึ่งหลายครอบครัวมีปัญหา และเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง การแตกแยกของครอบครัว รวมถึงการหย่าร้าง
ความรักกับเพื่อนบ้าน ปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักว่า คนที่อยู่บ้านติดกับเราคือใคร หรือชื่ออะไร
ความรักกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งกำลังหายากเต็มที่ เพราะมีแต่ความขัดแย้ง ชิงดีชิงเด่นกัน อิจฉาาริษยากัน และทำร้ายซึ่งกันและกัน แบบตายแล้วไม่ยอมไปเผาผีกัน
จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ท่านยอมรับหรือยังว่า โลกของเรากำลังขาดความรัก อย่างที่คุณแม่เทเรซาบอก
คุณแม่เทเรซาบอกว่า "ความรักมิได้อยู่ที่คำพูด หรือความนึกคิด แต่อยู่ที่การกระทำ" และการที่จะทำให้เกิดความรักได้ ก็คือ "การรับใช้" คนอื่น ด้วยวิธีการดังนี้ ด้วยการคิดถึงเขา เมตตากรุณาต่อเขา แบ่งปันความรื่นเริงกับเขา แบ่งปันความยิ้มแย้มให้กับเขา และด้วยการช่วยเหลือเขาเล็กๆ น้อยๆ หรือในสิ่งซึ่งท่านสามารถช่วยเขาได้
คุณแม่เทเรซาแนะนำว่า จงเริ่มแสดงความรักของท่าน ในครอบครัวก่อน เป็นอันดับแรก ต่อจากนั้น จึงค่อยขยายไปยังคนใกล้ๆ กับท่าน และจึงค่อยกระจายไปยัง คนที่อยู่ไกลท่านออกไป
พี่น้องที่รัก … ท่านพร้อมแล้วหรือยัง ? หากท่านทำได้ ท่านจะได้ทราบว่า ความรักที่ท่านให้คนอื่นนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ท่าน มีความสุขในชีวิตหน้าเท่านั้น แต่จะทำให้ท่านมีความสุขในโลกนี้ อย่างที่ท่านไม่เคยคาดฝันมาก่อนอีกด้วย
ขอพระผู้เป็นเจ้า จงอวยพระพร และประทานพลังให้ท่าน ได้ทำในสิ่งที่ท่านต้องการทำ ได้สำเร็จด้วยเทอญ

(เรียบเรียงจาก "โลกที่ไร้รัก" ของ ท. พรรณศิริ อุดมสาร ธ.ค. 2534)

Go Top
Back to Home Page