ศ า ส น า


เขาเป็นใคร

เขาเกิดมาในชนบทที่ห่างไกล เป็นเพียงบุตรชายของหญิงชาวนา

เขาเจริญเติบโตในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินชีวิตและทำงานในโรงช่างไม้ จนกระทั่งเขาอายุ 30 ปี หลังจากนั้นเขาเป็นนักเทศน์ไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี

เขาไม่เคยเขียนหนังสือ

เขาไม่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

เขาไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ

เขาไม่เคยมีครอบครัว หรือมีบ้านเป็นของตนเอง

เขาไม่เคยเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเกินกว่า 300 กิโลเมตร

เขาไม่เคยทำกิจการใดๆ ที่คนทั่วไปจะยกย่องว่าเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่

เขาไม่เคยมีเกียรติคุณอื่นใดที่จะอ้างอิงได้นอกจากเขาเอง

เขามีอายุเพียง 33 ปี เมื่อบรรดาปวงชนหันกลับมาเป็นปฏิปักษ์ต่อเขา มิตรสหายได้หลีกหนีไปจากเขา

เขาถูกมอบตัวแก่ศัตรู และรับการพิพากษาอัปยศอดสูที่จอมปลอม

เขาถูกตรึงกางเขน ระหว่างโจร 2 คน ขณะที่เขาใกล้จะสิ้นใจ บรรดาผู้ที่ประหารเขาได้พนันแย่งเสื้อ อันเป็นสมบัติแต่เพียงชิ้นเดียวของเขา

เมื่อเขาตาย เขาถูกฝังไว้ไว้ในคูหาที่ยืมจากผู้อื่น เนื่องจากความเวทนาของมิตรของเขา

เวลากว่า 20 ศตวรรษได้มาถึงและผ่านไป และปัจจุบันนี้
เขาเป็นจุดศูนย์กลางของมนุษยชาติ และเป็นผู้นำความก้าวหน้าแห่งมนุษยชาติ

ไม่ว่ากองทัพอันเกรียงไกรในโลกนี้ กองราชนาวีแห่งทุกย่านน้ำ สภาราษฎรของทุกชนชาติ
กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทุกเผ่า รวมกันแล้ว ยังไม่มีผลต่อชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินนี้
มากเท่าเทียมชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเขา

ผู้ประพันธ์นิรนาม

Go Top
Back to Home Page