กิจกรรมวัดบางแสน

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้าล้างเท้าอัครสาวก วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นมัสการกางเขน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา เสกน้ำ เสกไฟ ล้างบาปผู้ใหญ่ 1 รายวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้าล้างเท้าอัครสาวก


วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท


วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นมัสการกางเขน


วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกไฟ เสกเทียนปัสกา


วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา


วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำ


ล้างบาปผู้ใหญ่ 1 ราย


วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำปฏิญาณศีลล้างบาป

| Back to Home page |