ภาพพิธีมิสซาต้อนรับ

พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

พระสังฆราชใหม่ของสังมณฑลจันทบุรี
พิธีแต่งตั้งสมาชิกสภาอภิบาล
และงานเลี้ยงกับครอบครัววัดบางแสน
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2009
ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน


 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7

ชุดที่ 1
พิธีมิสซาต้อนรับ
ชุดที่ 2 พิธีแต่งตั้งสมาชิกสภาอภิบาล
ชุดที่ 3
นายชุมภาบาลกับลูกแกะ
ชุดที่ 4
งานเลี้ยงรับรองที่ห้องอาหาร HAKONE
ชุดที่ 5
พระคุณเจ้ากับครอบครัววัดบางแสน
ชุดที่ 6
กำลังใจแด่พระคุณเจ้า
ชุดที่ 7
กำลังใจจากเยาวชนและนิสิต

Upload 5 Sept 2009

Go Top
Back to Homepage