เซอร์ร่าบางแสน
งานกระแสเรียกสากลระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ย. 09

สมาชิกเซอร์ร่า 12 คน และเยาวชนวัดบางแสน 10 คน ร่วมงานกระแสเรียกสากล ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ย. 09 ซึ่งกลุ่มเซอร์ร่าบางแสนเป็นเจ้าภาพร่วมกับบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา นำโดยคุณพ่อประวิช หอมวิไลย และเณรอีก 9 คน งานนี้จะมีการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี การแข่งขันทายปัญหาต่างๆ มีเยาวชนจากวัดต่างๆทั่วทั้งสังฆมณฑลร่วมงาน 147 คน

Uploaded 26 November 2009

 

Back to Homepage
Go Top