กิจกรรม
ปี 2010

 

 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2010
แห่แม่พระประจำเดือนกุมภาพันธ์ คุณพ่อไข่ดาว เป็นประธาน
มีพิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แกผู้ป่วยในโกาสวันผู้ป่วยโลกด้วย

 

Back to Home Page