วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
กิจกรรม ปี 2012

วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนารถ
วันแม่แห่งชาติ 2012
วันอาทิตย์ที่  12 สิงหาคม 2012


Back to Home Page