วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
กิจกรรม ปี 2012

เลือกตั้งสมาชิกสภาอภิบาลปี 2012 
วันอาทิตย์ที่  29 กรกฎาคม 2012รับสมัครเลือกตั้ง ... อาจารย์แจ๊สได้เบอร์ 6 ครับ


รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง


แนะนำตัว ... ผมเบอร์ 5 มุ่งมั่นอุทิศตนให้วัดเต็ม 100 ครับ


ตรวจดูรายชื่อ ... เจอแล้วค่ะ


รับบัตรเลือกตั้ง ... เจ๊รวยลำดับที่ ... ไหนอยู่ไหน


หย่อนบัตรลงคะแนน


หย่อนบัตรลงคะแนน คุณพ่อมิเกล เจ้าอาวาส ควบคุมใกล้ชิด


หย่อนบัตรลงคะแนน คุณพ่อมิเกล เจ้าอาวาส ควบคุมใกล้ชิด
ซิสเตอร์จำเนียร ผ.อ.โรงเรียนปรีชานุศาสน์ และหมอตุ้ม เป็นสักขีพยาน


ลงคะแนนเสร็จก็จะเปิดหีบนับคะแนนกันเลย
 


นับคะแนน ... บัตรดีครับ


กรรมการบันทึกคะแนน ... เคร่งเครียด


ลุ้นเต็มที่


คุณพ่อมิเกล เจ้าอาวาส ประกาศผลการเลือกตั้ง


ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาอภิบาลทั้งหมด ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม  มีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง
และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกสภาอภิบาลชุดใหม่ (๒๐๑๒-๒๐๑๕) จำนวน ๑๙ คน
พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ๙ คน โดยพระคุณเจ้าสิริพงษ์  จรัสศรี

Back to Home Page