วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
บันทึกสถานการณ์/กิจกรรม ปี 2023
29 เม.ย. 23 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 2566 #ผู้สูงอายุ จากสังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 44 คน่ นำโดยคุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดม คุณพ่อฟาร์ม ดิ่ง ต๋วน และ ซิสเตอร์เซซิเลีย มัม ได้เดินทางมาเยี่ยมและสวดภาวนาที่ #วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
28 เม.ย. 23 #ผู้สูงอายุวัดบางแสน ร่วม #งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
22 เม.ย. 23

#คณะเซอร์ร่าบางแสน ไปร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ #คณะรักกางเขน ที่ปฏิญาณตนตลอดชีพ และปฏิญาณตนครบรอบ 50 ปี (คุณแม่อุบล ผังรักษ์) 60 ปี (คุณแม่ศรีไพร กระทอง) 70 ปี และ 75 ปี ที่อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB

15 เม.ย. 23 คุณจินตนา กรรณิกา เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลองพระเมตตา จัดโดยคณะพระเมตตา สังฆมณฑลจันทบุรี ณ อารามแม่พระฟาติมา คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
9 เม.ย. 23 * ในโอกาส วันสมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023 ครอบครัวปิติสรรค์ (บิดาและลูกชาย) ถวายเพลง Ave Maria ของ Bach แด่แม่พระ องค์อุปถัมภ์ของ วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
9 เม.ย. 23 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 #วันสมโภชปัสกา  พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
   
2 เม.ย. 23
#อาทิตย์พระทรมาน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน ถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระขนม์บนไม้กางเขน //
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
2 เม.ย. 23
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 #วันแห่ใบลาน
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า
เราตามพระเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็มกันเถอะ //
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
15 มี.ค. 23 R.I.P. #คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ยอแซฟ บุญติ๊ด หล่อปิ่นมณี สมาชิกอาวุโส คณะเซอร์ร่าบางแสน ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยคุณพ่อสำราญ ลออสิทธิภิรมย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
12 มี.ค. 23 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ #ยอแซฟบุญติ๊ด หล่อปิ่นมณี สมาชิก #คณะเซอร์ร่าบางแสน และสมาชิก #กลุ่มผู้สูงอายุ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 ม.ค. 23
* วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
* อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
วันพระเจ้อย่าลืมฉลองให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
29 ม.ค. 23
* พาเด็กๆ มาวัดบางแสนสิ และพาออกมาด้วยตอนรับศีล เด็กจะได้รับพรเป็นพิเศษ เด็กจะรู้สึกแปลกใจ ผู้ใหญ่ได้รับแจกอะไร แล้วเด็กก็ได้รับแจกด้วย
* วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
25 ม.ค. 23 วันที่ 25 มกราคม 2023 #คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน และคณะกรรมการสภาอภิบาล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกรมศาสนา มาตรวจเพื่อให้ #การรับรองวัดบางแสน ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
กิจกรรมย้อนหลัง
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Go Top
Back to Home Page