ฉลองนักบุญแอนดรูว์ อัครสาวก - - - 30 พฤศจิกายน 

อันเดรอัส เป็นชื่อกรีกที่ไพเราะมากซึ่งมีความหมายว่า “สมเป็นชายชาติบุรุษ” ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคน ใจกว้าง มีความพร้อมเสมอ เปิดเผยมีความกระตือรือร้น นักบุญ แอนดรูว์ เป็นบุตรของผู้เฒ่าโยนา แห่งเบ็ธไซดา (มธ 6:17) เป็นน้องชายของนักบุญเปโตร และได้เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น แบปติสต์ มาก่อน ซึ่งได้ทำให้ท่านรู้จักนักบุญยอห์นอัครธรรมทูตด้วย  และพร้อมๆกับนักบุญยอห์นนี่เองที่ท่านได้เป็นสานุศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เป็นพวกแรก และเป็นท่านเองที่ได้นำพี่ชายคือ นักบุญเปโตรให้มารู้จักพระเยซูเจ้าอีกด้วย (ยน 1:35-42)

การมีปากมีเสียงของท่านในกลุ่มของพวกอัครธรรมทูตรู้สึกว่ามีน้อยครั้งมาก ทว่าแต่ละครั้งก็มีความหมาย และมีความสำคัญมาก ๆ เช่น ต่อหน้าประชาชนที่กำลังหิวโหย โดยท่านได้บอกพระเยซูเจ้าว่ามีเด็กคนหนึ่งมีขนมปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว (ยน 6:9) ซึ่งคล้ายๆกับว่าจะเป็นการเชื้อเชิญพระองค์ให้ทรงทำอัศจรรย์ และเวลาที่อยู่กับท่านยอห์น แบปติสต์ ท่านคงได้รู้จักกับพวกแอสเซนิสท์เป็นอย่างดีและคงจะรอคอยพระแมสซีอาห์ด้วยความหวังเหมือนกับชนกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงเป็นท่านเองที่ได้ตั้งคำถามพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็ได้คำถามนี้ด้วยบทเทศน์ เกี่ยวกับวันสุดท้าย (มก 13:3-37) ที่สุดท่านได้แสดงให้เห็นถึงการมีใจกว้างเป็นต้น สำหรับปัญหาการแพร่ธรรม คือ พร้อมกับนักบุญฟิลิป ท่านได้รับรองพวกคนต่างศาสนาว่าพวกนี้มีน้ำใจดีและต้องการเข้าหาพระเยซูคริสตเจ้า (ยน 12:20-22)

ตามคำบอกเล่าซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดกล่าวว่า นักบุญแอนดรูว์ได้ไปประกาศพระวรสารในประ เทศกรีกและในแถบเอเชียไมเนอร์ และตามคำบอกเล่านี้ ท่านได้สิ้นใจเป็นมรณสักขีที่เมืองปาตราสโซ โดยถูกตรึงที่ไม้กางเขนที่ทำเป็นตัวอักษร X ดังนั้นกางเขนแบบนี้จึงเรียกกันติดปากว่า “กางเขนของนักบุญแอนดรูว์” พระสันตะปาปาเปาโลที่6 ได้คืนพระธาตุของนักบุญแอนดรูว์ให้กับพระศาสนจักรตะวันออก พระธาตุนี้ได้รับการเก็บรักษา ไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตรและได้ถูกนำกลับไปสู่เมืองปาตราสโซ

นักบุญแอนดูรว์ได้เป็น “ธรรมทูต”  องค์แรกในบรรดาพวกอัครธรรมทูต  นักบุญยอห์นสามารถเป็นพยานถึงเรื่องนี้ได้เพราะขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกท่าน (ประมาณเวลา 4 โมงเย็น) นักบุญยอห์นก็อยู่ด้วย และทันทีหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าและนักบุญแอนดรูว์ก็ได้ไปบอกกับซีมอนพี่ชายว่า “เราได้พบพระแมสซียาห์แล้ว” และท่านก็ได้พาพี่ชายไปพบกับพระเยซูเจ้า (ยน 1:41)

Upload 16 กรกฎาคม 2007

Go Top
Back to Home Page