จิตตาธิการ

~*~*~*~*~*~*~*~*~*

คุณพ่อเบด้า ยาส์ซาว S.J.
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

 


Back to Homeage