คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 1 
: แผ่นดินแห่งพันธสัญญา . . . แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า “จงออกจากเมืองของเจ้า จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่” (ปฐก 12 : 1 – 2)

อับราม คือชื่อเดิมของอับราฮัม ก็ออกเดินทางจากเมืองฮาราน (อยู่ตอนเหนือของอิสราเอล) ไปตามบัญชาของพระเจ้า พร้อมด้วยภรรยาและบุตรของน้องชาย จนถึงแผ่นดินคานาอัน

พระเจ้ายังตรัสกับอับรามอีกว่า “จงเงยหน้าแลดูสถานที่นี้ ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้ เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดไป เราจะทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน  ผู้ใดนับผลคลีดินได้ ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ จงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ ให้ทั่วทั้งด้านยาวและด้านกว้างเถิด ด้วยว่าเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า” (ปฐก 13 : 14-17)

ชนชาติอิสราเอล หรือยิวนั้น สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม ถือว่าเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร เพราะได้ติดตามพระเจ้า หรือพระยาเวห์ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอด และยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าที่จะยกดินแดนคานาอันให้เป็นมรดกตลอดไป ที่นี่คือ แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

แผ่นดินคานาอัน หรือ ประเทศอิสราเอล ถือว่าเป็น แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กำเนิดของศาสนาสำคัญของโลกถึง 3 ศาสนา ที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน คือ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ชาวยิวถือว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินตามพันธสัญญา และเคยมีอดีตที่รุ่งเรือง ชาวมุสลิม ถือว่าแผ่นดินนี้เป็นดินแดนที่พระมูฮำหมัดเสด็จสู่สวรรค์ และ ชาวคริสต์ถือว่า เป็นดินแดนที่กำเนิดของพระเยซู เจริญพระชนม์ สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ

สำหรับคริสตชน แผ่นดินอิสราเอล เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่มีความสำคัญอย่างมาก เช่นกัน เป็นแผ่นดินที่สำคัญทั้งในพันธสัญญาเดิม และในพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิม คือ การเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาขององค์พระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งก็คือความสำเร็จสมบูรณ์ของพันธสัญญาเดิม 

แผ่นดินอิสราเอล เป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของพระเยซู แผ่นดินนี้ จึงเป็นจุดรวมความสนใจของผู้ที่ติดตามพระเยซู แผ่นดินอันเป็นบ่อเกิดของความเชื่อ ความหวัง และความรอด แผ่นดินนี้จึงเป็น แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เพราะองค์พระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด ได้ลงมาบังเกิด ดำเนินชีวิต ประกาศข่าวดี สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้  ความเชื่อถึงพระองค์ และข่าวดีแห่งความรอด เริ่มมาจากแผ่นดินผืนนี้

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของคริสตชนเป็นส่วนใหญ่  การแสวงบุญ เป็นการแสวงหา และติดตามพระเจ้าในพระวาจา และภารกิจขององค์พระเยซู ที่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และโดยอาศัย สถานที่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เราก็สามารถจะเข้าใจพระคัมภีร์ (พระวาจา) ได้ลึกซึ้งมากขึ้น ผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลก ยอมทนต่อความยากลำบาก และภัยพิบัติ เพื่อมาสัมผัสกับดินแดงประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อ เพื่อเป็นการยืนยันความเชื่อนี้ให้มั่นคงตลอดไป

แผ่นดินคานาอัน หรือ ประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่าตะวันออกกลาง เป็นรอยต่อของ 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรปและอัฟริกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทิศเหนือจรดประเทศเลบานอน  ทิศตะวันจรดประเทศซีเรียและจอร์แดน ทิศใต้จรดทะเลทรายซีนายของประเทศอียิปต์

ในสมัยโบราณ อิสราเอลเป็นทางผ่านของการติดต่อระหว่างอียิปต์กับประเทศซีเรีย และเมโซโปเตเมีย และถือว่าเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่ง

อิสราเอลมีพื้นที่ 21,463  ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศเล็กมากๆ ใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมานิดหน่อย
(นครราชสีมามีพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร)

มีพลเมืองประมาณ 7 ล้านคน เป็นยิว 6 ล้านคน ที่เหลือเป็นอาหรับ   

ภาษาทางการ  ภาษาฮิบรู และภาษาอาหรับ

ประชากรนับถือศาสนาจูดา 76.5 % มุสลิม 16% คริสต์ 2% ดรูซและอื่น ๆ 5.5%

เมืองหลวง คือเยรูซาเล็ม เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาของยิว มุสลิม และคริสต์

 


Back to content page