คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 10 : วัดทวีขนมปัง ที่ทับก้า

พระเยซูเจ้าี้ ได้เสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพัง เมื่อประชาชนทราบก็พากันเดินเท้าจากเมืองต่างๆ มาเฝ้าพระองค์
เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัย
เมื่อถึงเวลาเย็น บรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่า 'สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยว และเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถิด'
พระเยซูเจ้าตรัสว่า 'เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด'
เขาทูลตอบว่า 'ที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น'
พระองค์จึงตรัสว่า 'เอามาให้เราที่นี่เถิด'


พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชน
ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง
จำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก
(มธ 6:13-21)

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2007 หลังจากที่คณะของเราได้ไปเยี่ยมมหาบุญลาภแล้ว เรานั่งรถย้อนกลัมาที่เมืองทับก้าอีกครั้ง เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังสถานที่สำคัญในทับก้า


(เลขที่ 46 ในแผนที่)

ทับก้า (Tabgha) เป็นอาณาบริเวณที่มีความอุดมด้วยเนินเขา ที่ลาด ทุ่งหญ้าที่แผ่กว้างทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลคาลิลี มีน้ำพุจากใต้ดินหล่อเลี้ยงพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ ที่บริเวณนี้จึงได้ชื่อตามภาษากรีกว่า Heptapegon แปลว่า น้ำพุเจ็ดสาย แล้วจึงแปลงมาเป็นชื่อทางอาหรับว่า Tabgha

มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า  ที่เกิดขึ้นในบริเวณทับก้านี้หลายอย่าง นอกจากการแสดงบทเทศน์บนภูเขาที่อยู่ใกล้กัน 
ยังมีการทำอัศจรรย์ครั้งใหญ่คือ การทวีขนมปังและปลาเลี้ยงประชาชนจำนวนมาก (มธ 6:13-21)
และการประจักษ์มายังสานุศิษย์บริเวณชายฝั่งทะเลคาลิลีหลังการคืนพระชนม์ชีพ และมอบหมายให้นักบุญเปโตรดูแลฝูงแกะ
(ยน. 21:15–17)


ที่ทับก้า บนฝั่งทะเลคาลิลี มีวัดหลังหนึ่งสร้างอยู่ในสวนสวยงาม
ชื่อ วัดการเลี้ยงคนจำนวนมากครั้งแรก (Church of the First Feeding of the Multitude)
หรือ วัดทวีขนมปัง (Church of Multiplication)


วัดหลังแรกสร้างในยุคไบเซ็นไทน์ คือราวศตวรรษที่ 4 และถูกทำลายโดยพวกเปอร์เซียในปี ค.ศ. 614 วัดปัจจุบันสร้างบนตำแหน่งเดิมของวัดที่ถูกทำลาย โดยยังคงใช้รูปแบบ และทรงของเดิมตามที่ขุดค้นพบ


ปัจจุบัน วัดนี้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะเบเนดิกติน


ภายในวัด


พระแท่นอยู่โน่น


ไหน ไหน อยู่ไหน


อยู่นี่ไง


ที่พื้นตรงหน้าพระแท่นประดับด้วยหินโมเสคที่สวยที่สุดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ภาพโมเสค  เป็นรูปตะกร้าขนมปัง และมีปลาสองตัวอยู่สองข้าง
ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าได้ทวีขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว เลี้ยงคน 5,000 คน (มธ.14:19–21)


หน้าพระแท่น


ลานต้นมะกอกเทศหน้าวัด

บันทึกส่วนตัวของคุณแดง ตอนที่ 10


Back to Mainpage