คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 11: วัดเอกสิทธิ์ของนักบุญเปโตร


พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส

21 1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์อีกครั้งหนึ่งที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส เรื่องราวเป็นดังนี้

2ศิษย์บางคนกำลังอยู่ด้วยกัน คือซีโมน เปโตร กับโทมัสที่เรียกกันว่า "ฝาแฝด" นาธานาเอล ซึ่งมาจากหมู่บ้านคานา ในแคว้นกาลิลี บุตรทั้งสองคนของเศเบดีและศิษย์อีกสองคน

3ซีโมน เปโตรบอกคนอื่นว่า "ข้าพเจ้าจะไปจับปลา" ศิษย์คนอื่นตอบว่า "พวกเราจะไปกับท่านด้วย" เขาทั้งหลายได้ออกไปลงเรือ แต่คืนนั้นทั้งคืนเขาจับปลาไม่ได้เลย

4พอรุ่งสาง พระเยซูเจ้าประทับยืนอยู่บนฝั่ง แต่บรรดาศิษย์ไม่ทราบว่าเป็นพระเยซูเจ้า

5พระเยซูเจ้าทรงร้องถามว่า "ลูกเอ๋ย มีอะไรกินบ้างไหม?" เขาตอบว่า "ไม่มี"

6พระองค์จึงตรัสว่า "จงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวาซิ แล้วจะได้ปลา" บรรดาศิษย์จึงได้เหวี่ยงแหออกไป และดึงขึ้นไม่ไหว เพราะได้ปลาเป็นจำนวนมาก

7ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักกล่าวกับเปโตรว่า "เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่" เมื่อซีโมน เปโตรได้ยินว่า "เป็นองค์พระผู้เป็น เจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวม (เพราะเขาไม่ได้สวมเสื้ออยู่) แล้วกระโดดลงไปในทะเล

8ศิษย์คนอื่นได้เข้าฝั่งมากับเรือ และลากแหที่ติดปลาเข้ามาด้วย เพราะอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น

9เมื่อบรรดาศิษย์ขึ้นจากเรือมาบนฝั่ง ก็เห็นถ่านติดไฟลุกอยู่ มีปลาและขนมปังวางอยู่บนไฟ

10พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "จง เอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซิ"

11ซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือ แล้วลากแหขึ้นฝั่ง มีปลาตัวใหญ่ติดอยู่เต็ม นับได้หนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว แต่ทั้งๆที่ติดปลามากเช่นนั้น แหก็ไม่ขาด

12พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "มากินอาหารกันเถิด" ไม่มีศิษย์คนใดกล้าถามว่า "ท่านเป็นใคร?" เพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

13พระเยซูเจ้าทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา แล้วทรงเอาปลามาแจกให้เช่นเดียวกัน

14นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์หลังจากที่ทรงกลับคืนพระ-ชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

15เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมนเปโตรว่า "ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้ รักเราไหม?" เปโตรทูลตอบว่า "ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์" พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "จง เลี้ยงลูกแกะของเราเถิด"

16พระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่า "ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม?" เขาทูลตอบว่า "ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์" พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงดูแลลูกแกะของเราเถิด

17พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า "ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม?" เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า "ท่านรักเราไหม? เขาทูลตอบว่า "พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์" พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด"


(ยน.21:1-17)


 ณ ที่ทับก้า ซึ่งอยู่ติดทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลคาลิลี ไม่ไกลจากวัดที่พระเยซุเจ้าทวีขนมปัง


มีวัดเล็กๆ ชื่อ วัดเอกสิทธิ์ของนักบุญเปโตร (Church of the Primacy)


บริเวณนี้เชื่อว่าเป็นที่ๆ พระเยซูเจ้าประจักษ์มาหาสานุศิษย์ หลังจากกลับคืนพระชนมชีพแล้ว และได้ทรงมอบสิทธิในการปกครองพระศาสนจักรแทนพระองค์ จึงมีการสร้างวัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้


วัดหลังแรกสร้างในศตวรรษที่ 4 ถูกทำลายในปี 1263 วัดหลังปัจจุบันสร้างด้วยหินเบซอลท์สีดำ บนฐานของวัดเดิม โดยนักบวชคณะฟรังซิสกัน ในปี ค.ศ. 1933


ภายในวัด มีแผ่นหินผิวเรียบก้อนหนึ่งอยู่ตรงหน้าพระแท่น เป็นเครื่องหมาย ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ๆ สานุศิษย์นั่งรับประทานอาหารกับพระอาจารย์ในวันนั้น เรียกว่า “โต๊ะของพระคริสต์” (Mensa Christi หรือ Christ’s Table)


Mensa Christi


ภายในวัด


เปิด 8.00 - 16.50 น.


น้ำขึ้น


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์


ติดทะเล


ทะเลคาลิลี


พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เคยเสด็จมาที่วัดนี้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 1964


Back to Mainpage