คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 12 : คาเปอร์นาอุม


วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2008 หลังจากไปยี่ยมชมวัดมหาบุญลาภ เรานั่งรถย้อนกลับลงมาทางใต้เล็กน้อย แล้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 87 เลียบชายฝั่งทะเล สัก 10 นาทีก็มาถึงเมืองคาเปอร์นาอุม


เมืองคาเปอร์นาอุม เกี่ยวข้องกับชีวิตพระเยซูเจ้ามาก หลังจากที่พระองค์ได้รับศีลล้าง และยอห์นถูกจับแล้ว พระองค์ก็เลือกมาอยู่ที่คาเปอร์นาอุม และใช้เป็นที่ปฏิบัติภารกิจของพระองค์


นักบุญมัทธิวและนักบุญมาร์โก กล่าวว่า คาเปอร์นาอุมเป็นบ้านของพระเยซูเจ้า ที่นี่พระองค์เดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั่วแคว้นคาลิลี เพื่อประกาศข่าวดีแก่ทุกคน


ที่คาเปอร์นาอุม พระองค์เลือกอัครสาวก รักษาคนเจ็บ พระองค์เทศน์ประกาศในศาลาธรรมของเมืองคาเปอร์นาอุม ในวันสับบาโต และที่นี่พระองค์ได้ทำอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือ การช่วยให้บุตรสาวของไยรัส หัวหน้าศาลาธรรม ฟื้นจากความตาย (มก 5:38-42)


มาถึงแล้ว สวนทางกับพระออร์ธอร์ด๊อกซ์ ชำเลืองดูหน่อย


คาเปอร์นาอุมเป็นบ้านของพระเยซูเจ้า


เจ๊นิด Attention please ไม่มีใครสนใจไกด์เลยเหรอ


คาเปอร์นาอุม ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลคาลิลีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพทางประมง บริเวณพื้นที่ตรงกลางหมู่บ้าน นักโบราณคดีได้ขุดและพบซากของศาลาธรรมที่โอ่อ่า ถัดจากศาลาธรรม ยังขุดพบบ้านที่คาดว่าเป็นบ้านของนักบุญเปโตร รวมถึงบ้านเรือนอื่นๆ อีกมากด้วย


ศาลาธรรมเก่าที่ขุดค้นพบ ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน เป็นศาลาธรรมที่ใหญ่และโอ่อ่า สร้างจากก้อนศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่นำมาจากที่อื่น


คำนวณแล้วน่าจะสร้างในยุคไบเซ็นไทน์ คือราว ค.ศ. 300 – 400


สร้างบนซากของศาลาธรรมหลังแรก ซึ่งน่าจะอยู่ในศตวรรษแรก เพราะพบว่ามีการเอาชิ้นส่วนหินแกะสลักรูปดาวของดาวิด


และรูปหีบพันธสัญญา และเชิงเทียน 7 กิ่ง ที่ขุดพบมาประดับไว้บนหัวเสาด้วย


คุณพ่อปูพิจารณาภายนอก


จากภายใน มองผ่าประตูเ็นทะเลสาบ


ม.ธานีเพ่งเอาจริง


จะเอายังไงก็ได้ แต่ขอป้านิตย์นั่งก่อน


มุมนี้สวยมาก มองออกไปเป็นวัดนิกายออร์ธอร์ด๊อกซ์


โม่หินที่ขุดพบกลางหมู่บ้า


ปัจจุบันโบราณสถานศาลาธรรมนี้ อยู่ในความดูแลของคณะฟรังซิสกัน

บันทึกส่วนตัวของคุณแดง ตอนที่ 12


Back to Mainpage