คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 13 : บ้านนักบุญเปโตร

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2008 หลังจากไปยี่ยมชมวัดมหาบุญลาภ และเยี่ยมชมโบราณศาลาธรรมของชาวยิวสมัย 300 ปี ที่เมืองคาเปอร์นาอุม บ้านของพระเยซูเจ้าแล้ว


ก็เดินมาเยี่ยมชมวัดนักบุญเปโตร วัดนี้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะฟรังซิสกัน


วัดนี้สร้างคร่อมทับโบราณสถาน
ที่มีลักษณะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยส่วนตัว เป็นบ้านหลังใหญ่  เจ้าของต้องเป็นผู้มีฐานะดีทีเดียว จึงคาดว่าเป็นบ้านของนักบุญเปโตร


 
ที่บ้านนี้  พระเยซูเจ้าทรงรักษาแม่ยายของเปโตร ให้หายจากไข้  (ลก.4:38-39)   


ชั้บนเป็นวัดติดกรจกรอบด้าน หน้าพระแท่น ได้เปิดพื้นโล่ง 


ให้มองเห็นซากหินที่เป็นฐานบ้าน 


เสาทั้ง 8 ต้นมีภาพแกะสลักบนไม้ เป็นประวัติพระเยซูเจ้า


จากการขุดสำรวจ พบว่าที่ตรงนี้เคยมีการสร้างวัดมาก่อนแล้วในช่วงประมาณ ศตวรรษที่ 5
มีรูปทรง 8 เหลี่ยม


วัดปัจจุบันที่ได้สร้างวัดเหนือซากวัดเดิม จึงยังคงรักษารูปทรง 8 เหลี่ยมไว้ในลักษณะเดิม


วัดมองจากทะเลคาลิลี สวยงาม


หน้าวัดมีรูปปั้นนักบุญเปโตร


เป็นจุดนัดพบ


จุดถ่ายรูปที่ระลึก


อธิษฐานขอพร


ถ่ายภาพร่วมกัน (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


และใกล้ๆ กันนี้ยังมีวัดนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ที่มีโดมหลายโดมสีชมพูขนาดต่างๆ กัน สวยงามมาก

บันทึกส่วนตัวของคุณแดง ตอนที่ 13


Back to Mainpage