คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 2: จาริกแสวงบุญในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ความฝันของคนๆ หนึ่งที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปหลายประเทศ ในทวีปต่างๆ และในฐานะที่เป็นคริสตชนคนธรรมดา การจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ย่อมเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนา มิได้หวังว่าเมื่อได้ไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ขอหวังเพียงได้ติดตามรอยพระบาทที่พระองค์เคยประทับไว้บนผืนดิน และได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์สะท้อนมาจากก้อนหิน ก็จะทำให้พระวาจาที่เป็นแค่ตัวหนังสือในพระวรสาร ปรากฏเด่นขึ้นในใจก็พอแล้ว

ด้วยความกรุณาของคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง เจ้าอาวาสวัดศรีราชา ที่ยอมให้ข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปกับทัวร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ทริปนี้ ระหว่าง 14-20 เมษายน 2007 โดยใช้บริการของบริษัทแอร์คลับ คณะของเราที่จะเดินทางไปร่วมแสวงบุญครั้งนี้เป็นพระสงฆ์ 7 ท่าน ที่เหลือเป็นฆราวาส 16 และคนนำทัวร์ 1 รวม 24 คน เป็นทัวร์แสวงบุญครับผม
นัดพบกันที่วัดศรีราชา ร่วมมิสซาก่อนเดินทาง คพ.สุดเจน เจ้าอาวาส บริการอาหารเย็นเลี้ยง แล้วจึงเดินทางสู่สนามบิน


ถึงแล้ว สนามบินสุวรรณภูมิที่น่าภาคภูมิใจ


เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.15 น. ของวันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 07 โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ181 มุ่งสู่กรุงอัมมัน เมืองหลวงของจอร์แดน


คุณพ่อสุดเจน คุณสิงหา มาสเอร์วิถนุ คณพ่ออาทร


คุณพ่อประสิทธิ์ คุณพ่ออนุสรณ์ คุณพ่อกฤษฎา คุณพ่อภูวนารถ


คุณวรี คุณวันทนี คุณนิตยา คุณสุวณิต


แอร์โฮสเตสแขกขาว สาว สวย --- คุณพ่อเบี้ยวหลับดีกว่า


ถึงสนามบินอัมมัน เวลาตีสี่ วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 07


รอเวลาต่อเครื่องบินไปเทลอาวีป


ลงเดินยืดเส้น ชมสินค้า


คุณพ่อโจ้อย่าเร็วนักซี่ เจ๊นิดก้าวไม่ทันค่ะ


แล้วต่อเครื่องบินสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ342 เวลา 6.30 น.ไปกรุงเทลอาวิฟ ประเทศอิสราเอล

เวลา 7.15 น. วันที่ 15 เมษายน 2007 วันนี้เป็วันอาทิตย์ เครื่องบินนำเรามาถึงสนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาวิฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล รวมเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง (เวลาอิสราเอลช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง และต้องเสียเวลาเปลี่ยนเครื่องบินอีกชั่วโมงกว่า)

สนามบินนานาชาติเบนกูเรียน (Ben Gurion International Airport) ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่อดีตนายกรัฐมนตรี เดวิด เบน กูเรียน (1886-1973) ซึ่งเป็นผู้นำการต่อสู้จนสามารถตั้งเป็นรัฐอิสราเอล เมื่อเดือนพฤษภาคม 1948 และได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก สนามบินนานาชาติเบนกูเรียน เป็นสนามบินทันสมัยแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากกรุง เทลอาวิฟ (Tel Aviv) มาทางกรุงเยรูซาเลม บนทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 20 ก.ม.


ตัวแทนทัวร์อิสราเอลส่งไกด์คนยิวมาต้อนรับ และนำพวกเราขึ้นรถโค้ชชั้น 1 ออกเดินทางไปยังเมืองเซซาเรีย เป็นเมืองท่าเก่าโบราณสมัยโรมัน

ต่อไปนี้เป็นบันทึกส่วนตัวของคุณแดง (คนใส่เสื้อเหลือง แว่นดำ) ตอนที่ 1-2 ขอขอบคุณที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้


Back to content page