คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 20 : ภูเขาแห่งการถูกประจญ

พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม   ทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร   
ทรงถูกปิศาจผจญเป็นเวลาสี่สิบวัน ตลอดเวลานั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลย ในที่สุด ทรงรู้สึกหิว   
ปิศาจจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิด"   
พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า'มนุษย์ดำรงชีวิต มิใช่ด้วยอาหารเท่านั้น'" 
ปิศาจจึงนำพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่ง ชี้ให้พระองค์ดูอาณาจักรต่างๆของโลกในชั่วพริบตา   
และกล่าวแก่พระองค์ว่า "ข้าพเจ้าจะให้อำนาจทั้งหมดนี้ และความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้แก่ท่าน  เพราะมันถูกมอบให้เป็นของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ใครก็ได้ตามความปรารถนา   
เพราะฉะนั้น ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน"  
พระเยซูเจ้าตรัสตอบมันว่า "มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 'จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า   และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น'"  ...... (มธ. 4: 1 – 13)

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2007 เวลาประมาณ 11.00 น. เราอำลาอูฐที่กุมราน นั่งรถย้อนขึ้นมาที่เมืองเยริโคอีกครั้ง ตามทางหลวงหมายเลข 90 ผ่านทางแยกที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่มาจากเยรูซาเลม จนมาถึงทางแยกเข้ามืองเยริโค


Jerico มีร้านขายไหแบบกุมราน และภาชนะดินเผา


Jerico เมืองเยริโคปัจจุบันอยู่ในเขตยึดครองของชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นชาวอาหรับทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ที่เรียกว่า West Bank ก่อนจะถึงด่านเขตแดน เราแวะปั๊มน้ำมัน เปลี่ยนไกด์ชาวยิวเป็นไกด์ชาวปาเลสไตน์ เนื่องจากเขตปาเลสไตน์ ไม่ไม่ปลอดภัยสำหรับชาวยิว


Jerico รถของเราแล่นผ่านมืองเยริโคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์   สภาพบ้านเรือนค่อนข้างยากจน   พื้นที่แห้งแล้ง ไม่ชุ่มฉ่ำเขียวชะอุ่มหรือเจริญเหมือนในเขตของอิสราเอล    
Jerico จุดหมายของเราเป็นอารามบนภูเขาสูงด้านหลังเมืองเยริโค ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 5 ก.ม. ภูขานี้มีชื่อว่า ภูขาแห่งการถูกประจญ (Mount of Temptation) ที่มีอารามแห่งการถูกประจญ (Monastery of Temptation) อยุ่บนภูเขานี้


Jerico ไม่มีหลักฐานใด ไม่ว่าจะเป็นพระวรสารทั้งสี่ หรือเอกสารอื่นใดบอกว่า ถิ่นทุรกันดาร หรือสถานที่ๆ พระเยซูเจ้าทรงอดอาหาร 40 วัน นั้นอยู่ที่ใดแน่

Jerico หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์น แบปติสต์ ที่แม่น้ำจอร์แดนแล้ว
“ขณะนั้น พระจิตเจ้าก็นำพระเยซูเจ้าออกไปยังถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มารผจญพระองค์ เมื่อทรงอดอาหารแล้วถึงสี่สิบวันสี่สิบคืน ก็ทรงรู้สึกหิวโหย มารเจ้าเล่ห์จึงเข้ามาใกล้ ..........” (มธ. 4:1–2)


Jerico แต่ตามความเชื่อของคริสตชนตั้งแต่ยุคแรกๆ เล่าสืบกันมา อ้างว่าเป็นภูเขาสูงด้านหลังทางทิศตะวันตกของเมืองเยริโคเก่า ส่วนแม่น้ำจอร์แดนที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์น แบปติสต์ อยู่ห่างจากเมืองเยริโคมาทางตะวันออกประมาณ 10 ก.ม.
ที่หน้าผาของภูเขา มีถ้าอยู่หลายแห่ง ในศตวรรษที่ 4 นักบวชยุคนั้นมักจะใช้เป็นที่ถือศีลบำเพ็ญภาวนา

Jerico หลังจากนั้ก็มีอารามเกิดขึ้น ปัจจุบันมีอารามนักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ อารามแห่งการถูกประจญ (Monastery of Temptation) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อารามควอรันทัล (Quarantal Monastery) สร้างไว้ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 6  ตรงที่เชื่อว่าเป็นถ้ำที่พระเยซูเจ้าเคยมาพำนัก อารามนี้ถูกทิ้งร้างในช่วงศตวรรษที่ 13 เพิ่งมาเปิดอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1874


Jerico
เราสามารถขึ้นไปที่วัดนั้นได้สองวิธีคือ โดยรถยนต์ ไต่ไปตามไหล่เขาสูงชัน ซึ่งรถโค้ชจะขึ้นไปได้ระยะหนึ่ง แล้วต้องเดินขึ้นไปตามถนนลูกรังอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งลำบากมาก
คณะของเราเลือกใช้วิธีนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไป สะดวกดี


Jerico ช่องจำหน่ายบัตรที่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเชิงภูเขา


Jerico รอขึ้นกระเช้าไฟฟ้า


Jerico ได้ขึ้นแล้ว ดีใจจังเลย


Jerico ไปละนะ


Jerico ได้ชมทิวทัศน์ข้างล่าง


มองเห็นอารามแห่งการถูกประจญอยู่ข้างหลังโน่น


Jerico โน่นไง


Jerico เสียวกระเช้ารับน้ำหนัเกิน คุณพ่ออาทรสวดเอาไว้


Jerico ถึงแล้ว ปลายทาง สถานีกระเช้าไฟฟ้าบนภูเขา


Jerico
เมื่อขณะเราไปถึงมีวัยรุ่นชาวยิวกำลังตีกลองร้องรำทำเพลงกันอยู่


Jerico สนุกจังเลย วัยรุ่นไทยเข้าไปแจมทันที เป็นใครดูกันเอง


Jerico นี่คือตัวจริง เป็นใครดูกันเอง


Jerico มองจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าบนภูเขา


Jerico มีภัตตาคารที่จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเราไว้แล้ว ... อ้าว คุณพ่อปูไวจัง
หลังอาหารเที่ยงในภัตตาคาร เราต้องเดินขึ้นไปตามบันไดปูนตามเชิงเขา อีกประมาณ 100 ขั้น (ขั้นใหญ่ๆ) 

เชิญพบคุณแดง ตอนที่ 20


Back to Mainpage