คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 27 : วัดนักบุญคัทรีน


วันพุธที่ 16 เมษายน 2007 หลังจากที่ลงไปเคารพถ้ำพระกุมารบังเกิด ซึ่งอยู่ใต้วัดพระกุมารบังเกิดแล้ว เราก็ขึ้นบันไดอีกด้านหนึ่ง กลับมายังวัดพระกุมารบังเกิด ซึ่งเป็นวัดของกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์


เราเดินออกทางประตูด้านข้างทางขวามือของพระแท่น เดินไปตามระเบียงยาว


แล้วก็มาถึงลานไม่กว้างนัก เป็นลานวัดนักบุญคัทรีน ( Church of Saint Catherine)


วัดนักบุญคัทรีน เป็นวัดคาทอลิกของนักบวชคณะฟรังซิสกัน เป็นวัดสมัยใหม่ สร้างในปี ค.ศ. 1881 ระหว่างก่อสร้าง ก็ได้พบซากอาคารเก่าในสมัยครูเสดในศตวรรษที่ 12 ในภาพ วัดนักบุญคัทรีนหลังคาสีแดงยาวทางซ้าย ถัดมาวัดรูปกางเขนคือวัดพระกุมารบังเกิด
ทุกปีในคืนคริสต์มาส จะมีมิสซาที่ยงคืน และมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลก


กลางลานมีเสาหินเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นนักบุญเยโรม หลังอนุสาวรีย์ เป็นตัววัด ด้านบนมีรูปปั้นนักบุญคัทรีน


มองจากระเบียง


ภายในวัด ขณะมีพิธีมิสซา


มองจากช่องริม


หลังพระแท่นกลางวัดมีกระจกสีสายงามเป็นภาพพระกุมารบังเกิด


ด้านข้างมีวัดน้อย ใต้พระแท่นของวัดน้อยมีรูปปั้นพระกุมารนอนอยู่ และในคืนคริสต์มาสก็จะเชิญพระกุมารนี้ไปแห่


ทางช่องขวาของวัด มีบันไดลงไปใต้วัด ซึ่งจะมีห้องและถ้ำหลายถ้ำ อีกทั้งมีทางเดินใต้
ดินทะลุไปยังถ้ำพระกุมารบังเกิด ที่อยู่ใต้วัดพระกุมารบังเกิดของนิกายกรีกออร์ธอด็อกซ์ด้วย


ลงไปใต้วัด ประกอบด้วย วัดน้อยนักบุญโยเซฟ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เทวทูตมา เข้าฝัน และสั่งให้ท่านพาพระกุมารและพระมารดาหนีกษัตริย์เฮรอดไปประเทศอียิปต์ (มธ. 2:13–15)


ติดกันมีวัดน้อยนักบุญทารกผู้วิมลซึ่งถูกกษัตริย์เฮรอดสังหาร เพื่อหวังจะฆ่าพระกุมาร (มธ. 2:16–18)


ติดกันเป็นวัดน้อย เป็นที่ฝังศพนักบุญเยโรม ( Tomb of Saint Jerome )


นักบุญเยโรม เป็นพระสงฆ์ที่มาจาก กรุงโรม เมื่อปี ค.ศ. 386 ท่านมาอยู่ที่เบธเลเฮมเพื่อศึกษาภาษาฮีบรู และได้แปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู เป็นภาษาลาติน ซึ่งถือว่า เป็นฉบับที่ยอมรับว่าถูกต้องและใช้มาจนทุกวันนี้
ในภาพเป็นกถํ้าที่เป็นห้องทำงานของนักบุญเยโรม ปัจจุบันเป็นวัดน้อย


วันนี้เป็นวันพุธที่ 16 เมษายน 2007 คณะทัวร์แสวงบุญของเรา ที่นำโดยคุณพ่อสุดเจน
ได้มาถวายบูชามิสซาที่วัดน้อย ติดกับวัดนักบุญคัทรีน ที่เบธเลเฮม


โดยมีคุณโจ้ สุขพัฒน์ เป็นประธาน 


ร่วมด้วยพวกเราทุกคน


ออกจากวัด ไปที่ลานชมวิวเมืองเบ็ธเลเฮม


ขวัญใจเด็กๆ ชาว เบ็ธเลเฮม

เชิญพบคุณแดง ตอนที่ 27


Back to Mainpage