คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 29 : ทุ่งคนเลี้ยงแกะ


วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 08.00 น. หลังจากเสร็จพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณแล้ว เราออกจาจาพระกุมารบังเกิด พบเด็กๆ เดินทางมาเยี่ยมถ้ำพระกุมารเหมือนเรา


Jerico  เดินไปขึ้นรถในตัวเมืองเบธเลเฮม


Jerico  ออกนอกเมืองระยะทางประมาณ 2 ก.ม. ใช้เวลาพักเดียว


Jerico  ถึงภัตตคารเป็นกระโจมผ้าใบ ริมทุ่งเลี้ยงแกะ


Jerico อาหารเที่ยงเมนูพิเศษ เป็นอาหารพื้นเมืองแบบอาหรับ มีเนื้อแกะย่างเป็นจานเด็ด หลังอาหารมีบริการพิเศษ มองดูคล้ายๆ กับการเสพกัญชาหรือยาเสพติด แต่ที่จริงเป็นหม้อต้มเครื่องสมุนไพร แล้วมีท่อต่อมาให้เราดูดควันหรือไอน้ำ แล้วพ่นออกทางปากหรือทางจมูก คุณพ่อเบี้ยวนำ 


Jerico ขอลองสักบ้อง ที่สุดคนอื่นๆ ทั้งหญิงชายก็ได้ลองกันถ้วนหน้า


Jerico เดินทางกลับกรุงเยรูซาเลม ผ่านทุ่งเลี้ยงแกะ


Jerico  “ในครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัส ได้ออกพระราช-กฤษฎีกาสั่งให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้ เกิดขึ้นเมื่อคีรินิอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย   ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน
โยเซฟได้ออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย  เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด  
เขาไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ ภรรยาซึ่งกำลังมีครรภ์
ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ที่นั่น ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะคลอดบุตร 7พระนางได้คลอดบุตรชายคนแรก เอาผ้าพันกายกุมารนั้น แล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย”


ในบริเวณนั้น มีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้ง กำลังเฝ้าฝูงแกะในยามค่ำคืน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่ง แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกาย นอนอยู่ในรางหญ้า” (ลก. 2 : 1 – 12)


Jerico นักบุญลูกาไม่ได้เขียนบอกเจาะจงว่า สถานที่ที่ทูตสวรรค์ปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะเป็นที่ใด    แต่คริสตชนตั้งแต่ยุคแรกๆ มีความเชื่อว่า ทุ่งเลี้ยงแกะนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเลเฮม ในปัจจุบันมีทุ่งหญ้า ที่ยังใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์อยู่ที่ตำบล เบทซาฮู (Beit Sahu) มีลักษณะตรงตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ อยู่ห่างจากเบธเลเฮมมาทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร


Jerico ณ ที่นั้น แห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งวัดของกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์ และอีกแห่งเป็นวัดคาทอลิก  แต่ดูเหมือนว่าบริเวณวัดของกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์ น่าจะถูกต้อง  เพราะเมื่อมีการขุดค้นสำรวจ ก็พบซากสิ่งก่อสร้างเป็นวัดและอารามเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สี่ คือในยุคไบเซนไทน์นั่นเอง


Jerico หน้าวัดกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์ และภาายในวัด 


Jerico
ห่างไปประมาณ 500 เมตร บริวณกลางทุ่งหญ้า เหนือเพิงหินเชิงเขา ณ หมู่บ้าน Siyar el-Ghanam มีวัดของนักบวชคณะฟรังซิสกัน  ชื่อวัดเกียรติมงคล (Gloria in Excelsis Deo)  สร้างเป็นรูปทรงคล้ายกระโจม


Jerico ด้านหน้าเหนือประตูทางเข้า ประดับด้วยรูปเทวดาทองสัมฤทธิ์


Jerico ภายในวัดมีภาพวาดสวยงามมาก อยู่เหนือพระแท่น ทูตสวรรค์ปรากฎแก่คนเลี้ยงสัตว์


Jerico
ภาพคนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระกุมาร สวยงามมาก


           
Jericoภาพคนเลี้ยงแกะชื่นชมยินดี     

เชิญพบคุณแดง ตอนที่ 29


Back to Mainpage