คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 31 : กรุงเยรูซาเล็ม


นครเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ บริเวณที่เป็นยอดของเทือกเขายูเดีย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร กษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เลือกพื้นที่ตรงนี้เมื่อราว 3000 ปีมาแล้ว ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อของชาวอิสราเอล

นครเยรูซาเล็ม เป็นนครที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก เป็นเมืองหลวงทางศาสนาสำหรับประชากรครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติ ทั้งชาวคริสต์ ชาวมุสลิมและชาวยิว


สำหรับชาวยิว กรุงเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลในอดีต เป็นที่ตั้งของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์
และเป็นความหวังในอนาคตสำหรับทุกคน


สำหรับชาวมุสลิม นครเยรูซาเล็ม เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่สาม รองมาจากนครเมกกะและกรุงเมดินา ตนมุสลิมอ้างว่าพระศาสดามะหะหมัดขึ้สู่สรรรค์ที่นี่


สำหรับชาวคริสต์ นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าทรงประกอบภารกิจในช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ พระองค์ประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเลมและหมู่บ้านรอบๆ พระองค์สวดภาวนาบนภูเขามะกอกเทศ พระองค์เทศน์สอนในพระวิหาร พระองค์เผชิญหน้ากับฝูงชนที่หวังว่าพระองค์เป็นพระเมสสิอาห์ ที่พวกเขารอคอยให้มากอบกู้ประเทศ บนเส้นทางเริ่มจากจวนปีลาโตพระเยซูเจ้าแบกกางเขน เดินไปจนถึงเนินกลโกธา ที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ ถูกฝังในคูหา และเสด็จกลับเป็นขึ้นมา และจากภูเขามะกอกเทศ พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์ พร้อมคำสัญญาว่าจะเด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง


หุ่นจำลองพระวิหารหลังแรกสร้างโดยกษัตริย์โซโลมอน

1000 ปี ก่อน ค.ศ. กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมชื่อ ชาเลม กษัตริย์ดาวิดยึดมาจากชาวเยบูไซต์ และตั้งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
950 ปี ก่อน ค.ศ. กษัตริย์โซโลมอนสร้างพระวิหารหลังแรก
586 ปี ก่อน ค.ศ.   ชาวบาบิโลนยึดกรุงเยรูซาเล็มและทำลายพระวิหาร และนำชาวยิวไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโล
516 ปี ก่อน ค.ศ.    ชาวยิวกลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็ม และสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เป็นหลังที่สอง
63 ปี ก่อน ค.ศ.     เยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน
37 ปี ก่อน ค.ศ. กษัตริย์เฮรอดปกครองเยรูซาเล็ม และปรับปรุงพระวิหารให้สวยงาม ใหญ่โต
ค.ศ. 33        เยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิตในกรุงเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกจักรพรรดิตีตัสทำลายหมดสิ้น
ค.ศ. 132    จักรพรรดิเอเดรียน สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
ค.ศ. 324     จักรพรรดิคอนสแตนติน กลับใจเป็นคริสตชน เปลี่ยนกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองของชาวคริสต์ เรียกว่าเป็นยุคไบเซนไทน์
ค.ศ. 614 ชาวเปอร์เซีย เข้าตีเยรูซาเล็ม แต่ยึดครองอยู่ได้ไม่นาน
ค.ศ. 638      ชาวมุสลิมอาหรับ เข้ายึดครองเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1099      พวกครูเสด คือ กษัตริย์และนักรบคริสตชนจากยุโรป ยึดกรุงเยรูซาเล็มมาจากมุสลิม
ค.ศ. 1187     ชาวมุสลิมอาหรับ นำโดยซาลาดินยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากจากพวกครูเสด
ค.ศ. 1267     ชาวมาเมลุกเข้ามายึดครองเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1480     ชาวมงโกลเข้าตีและทำลายเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1516     ชาวเติร์กเข้ามายึดครองเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1832     ชาวอียิปต์เข้ายึด กรุงเยรูซาเล็ม
ค.ศ. 1917      สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พันธมิตรเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็ม และให้ทหารอังกฤษปกครอง
ค.ศ. 1948      หลังสงครามปลดปลอยอิสราเอล ชาวยิวประกาศตั้งรัฐอิสราเอล โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง แต่ส่วนที่เป็นเมืองเก่าอยู่ในยึดครองของประเทศจอร์แดน
ค.ศ. 1967     อิสราเอลชนะสงคราม 6 วันกับประเทศอาหรับ และได้ปกครองเยรูซาเล็มทั้งหมด

เมืองเก่าเยรูซาเล็ม

 
ศูนย์กลางนครกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบัน อยู่ที่เมืองเก่า (The Old City) มีกำแพงเมืองใหญ่โตสวยงาม
กำแพงนี้สร้างโดยสุลต่านสุไลมานมหาราช ที่เป็นชาวเติร์ก เมื่อปี ค.ศ. 1536
กำแพงมีความยาวโดยรอบกว่า 4 ก.ม. ความสูงโดยเฉลี่ย 13 เมตร (ประมาณตึก 4 ชั้น) มีหอหรือป้อมเป็นระยะ 34 หอมีประตูเมือง 8 ประตู แต่ใช้เข้าออกแค่ 7 ประตู คือ ประตูใหม่ ประตูดามัสกัส และประตูเฮรอด ทางทิศเหนือ ประตูสเตเฟน (ประตูสิงโต) และประตูทอง (ถูกปิดโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ 1530) อยู่ทางตะวันออก ประตูศิโยน ทางทิศใต้ และประตูยัฟฟา ทางทิศตะวันตก


ประตูใหม่ และ และประตูเฮรอด


ประตูดามัสกัส


และประตูดุง (ประตูขยะ)


ประตูสเตเฟน (ประตูสิงโต)


ประตูทอง (ถูกปิดโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ 1530)


ประตูศิโยน


ประตูยัฟฟา


ภายในกำแพงเมืองแบ่งเป็น 4 เขต ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคนยิว ถิ่นของคนอาร์เมเนียน ถิ่นของคนมุสลิม และถิ่นของคนคริสต์


ในถิ่นของคนมุสลิม มีจุดสำคัญที่สุดของกรุงเยรูซาเล็มอยู่ที่ภูเขาโมรียาห์ มีกำแพงล้อมรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นที่ๆ เคยเป็นที่ตั้งของพระวิหารอันยิ่งใหญ่ในอดีต แต่ปัจจุบันเป็นสุเหร่า มีโดมทองสูงใหญ่สวยงาม เป็นจุดที่เด่นที่สุดของกรุงเยรูซาเล็ม  โดมนี้ครอบหินก้อนใหญ่ที่มุสลิมเชื่อว่าเป็นจุดที่ประกาศกมะหะหมัด เสด็จขึ้นสวรรค์จากตรงนี้


กรุงเยรูซาเล็ม เป็นแหล่งกำเนิดความเชื่อและสันติ เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก ยังเป็นเมืองแห่งความทารุณโหดร้าย เมืองแห่งสงครามและการหลั่งเลือด เป็นเมืองที่มีการสู้รบมากกว่าเมืองอื่นใดในโลก


กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมมากกว่า 50 ครั้ง ถูกยึดถึง 36 ครั้ง
และแม้จะมีกำแพง ประตูเมืองเป็นหินใหญ่โต แต่ก็ถูกทำลายมาแล้วมากกว่า 10 ครั้ง


Back to Mainpage