คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 36 : ที่ฝังศพของกษัตริย์ดาวิด


ออกจากห้องชั้นบน ลงบันได


เดินนิดเดียวไปทางทิศตะวันตก


มีลานแคบๆระหว่างอาคารเเก่าๆ


ชั้นล่างเเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ดาวิดของยิว


ช้นบนที่เห็นหน้าต่าง 2 บานทางซ้าย เป็นห้องอาหารมื้อสุดท้าย ของคริสต์


ดาดฟ้าเป็นโดมสุเหล่า


ประตูทางเข้าที่ฝังศพของกษัตริย์ดาวิด


ทางเดิน


ที่ฝังศพของกษัตริย์ดาวิด เป็นก้อนหินก้อนใหญ่


คลุมด้วยผ้าเย็บปักตกแต่งสวยงาม


ตู้บรรจุพระคัมภีร์ มีทั้งรูปมงกุฎ และรูปดาว 8 แฉก


มีลักษณะคล้ายถ้ำ


ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1954 คนยิวถูกห้ามเข้ากรุงเยรูซาเล็มหลุมศพของกษัตริย์ดาวิด จึงเป็นสถานที่รวมใจของคนยิว เป็นที่ๆ คนยิวนิยมมาสวดภาวนาอยู่เสมอๆ


แต่ในปัจจุบัน คนยิวจะไปที่กำแพงร้องไห้ในกรุงเยรูซาเล็มแทน ที่นี่คนยิวจะน้อยลง


Back to Mainpage