คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 39 : ภูเขามะกอกเทศ


ภูเขามะกอกเทศ (Mount of Olive) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม มีหุบเขาขีดโรนคั่น
จากภูเขามะกอกเทศ มองไปทางทิศตะวันตก โดยเฉพาะในยามเช้า จะเห็นภาพกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดสวยงามมาก เมืองเก่าอันสง่างาม มีกำแพงล้อมรอบอยู่ด้านหน้า มืเมืองใหม่ทันสมัยเป็นฉากหลัง


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
ภูเขามะกอกเทศ เป็นสถานที่ๆ สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม สำหรับชาวคริสตชน เป็นที่ๆ เกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญยิ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์เสด็จมาที่ภูเขานี้บ่อย


ภูเขามะกอกเทศ มองจากกรุงเยรูซาเล็ม (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
บนภูเขานี้พระองค์สอนให้บรรดาสาวกสวดบทข้าแต่พระบิดา (ลก 11:2–4)
ที่นี่พระองค์ทำนายไว้ว่า กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารจะถูกทำลาย (ลก 19:41-44)


หลังจากพระองค์เสร็จการเลี้ยงค่ำมื้อสุดท้ายแล้ว พระองค์เสด็จมาที่สวนเกทเสมนี
ที่อยู่ตีนเขามะกอกเทศเพื่อภาวนา (มก. 14 : 26 – 42)
ที่นี่ยูดาสผู้ทรยศนำทหารมาจับพระองค์ (ยน 18:1–12)
และบนยอดเขามะกอกเทศนี้ เชื่อว่าพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กจ 1:6–12)


นอกจากนี้ ภูเขามะกอกเทศยังมีกล่าวถึงหลายครั้งในพระคัมภีร์เก่าหรือพันธสัญญาเดิม และถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวยิวด้วย ตามเนินเขาลาดลงไปยังหุบเขาขีดโรนเป็นสุสานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของชาวยิว


มีวัดหลายแห่งที่อยู่บริเวณหุบเขาขีดโรน และภูเขามะกอกเทศ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการสร้างวัดขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้าบนภูเขามะกอกเทศแห่งนี้ วัดที่ผู้แสวงบุญไปเยี่ยมเคารพทุกวันนี้ล้วนแต่สร้างขึ้นใหม่ บนโครงสร้างเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยไบเซนไทน์ (ราว ค.ศ. 300-700 ) และในยุคครูเสด ( ราว ค.ศ. 1100-1200 )


แผนที่วัดบนภูเขามะกอกเทศ ดูที่เลขลำดับ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
1. วัดนักบุญลาซารัส ของคณะฟรังซิสกัน ที่พระเยซูเจ้าปลุกลาซารัสจากความตาย อยู่บนภูเขามะกอกเทศ ที่หมู่บ้านเบธานี
2. วัดเบทฟายี ของคณะฟรังซิสกัน ที่พระเยซูเจ้านั่งหลังลาเข้ากรุงเยรูซาล็มอย่างสง่า


แผนผังบางวัดที่เป็นจุดสีแดง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


3. วัดพระมหาทรมาน หรือ วัดนานาชาติ (Church of All Nations) ของคณะฟรังซิสกัน อยู่ในสวนเกทเสมานี
อยู่ตีนเขามะกอกเทศ ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม (ตรงข้างบนซ้ายของแผนผัง)
4. วัดหลุมศพแม่พระ (Mary's Tomb) ของนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์ อยู่ในหุบเขาขีดโรน ตีนเขามะกอกเทศ (ตรงบนสุดซ้ายของแผนผัง)
5. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (Chapel of Ascension) อยู่ในเขตของชาวมุสลิม ตั้งอยู่บนภูเขามะกอกเทศ ตรงยอดเนินเขา (ตรงกลางฃวาของแผนผัง)
6. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (Augusta Victoria) ของนิกายลูเธอลานเยอรมัน อยู่บนภูเขามะกอกเทศ


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
7. วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา (Mary Magdalena) ของนิกายรัสเซียออร์ธอร์ด๊อกซ์
ตั้งอยู่บนเขามะกอกเทศ เลยวัดพระมหาทรมานขึ้นไป (ตรงกลางของแผนผัง)
8. วัดข้าแต่พระบิดาของเรา (Pater Noster) อยู่ในอารามของซิสเตอร์คณะคาร์เมไลต์ บนยอดเนินเขามะกอกเทศ ใกล้วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (ตรงกลางฃวาของแผนผัง)


9. วัดพระเยซูเจ้าทรงกันแสง (Dominus Flavit) เป็นวัดคาทอลิก ของคณะฟรังซิสกัน ตั้งอยู่บนเนินเขามะกอกเทศ (ตรงจุดกึ่งกลางของภาพ)
10. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ของนิกายรัสเซียออร์ธอร์ด๊อกซ์ ตั้งอยู่บนเนินเขามะกอกเทศ


วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา อยู่กึ่งกลางภาพใกล้โดมสุเหล่า
วัดพระเยซูเจ้าทรงกันแสง อยู่ขวามือสุดตรงกลาง เป็นรูปทรงหยดน้ำตา

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (Augusta Victoria) อยู่บนสุด เป็นหอระฆังสี่เหลี่ยมเด่นชัด
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


Jerico  จากยอดเนินภูเขามะกอกเทศ มองเห็นโดมสีทอง


Jerico จุดชมวิวและถ่ายภาพ


Jerico ต้นมะกอกเทศ


Jerico  ใบมะกอกเทศ


Back to Mainpage