คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 41: สวนเกทเสมนี

วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 วันสุดท้ายของโปรแกรมแสวงบุญ ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ หลังอาหารเช้า จัดกระเป๋าขึ้นรถ และเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม 08.15 น. เพื่อไปสวนเกทเสมานี บนภูเขามะกอกเทศ


Jerico สวนเกทเสมนี (Gethsemane ) เป็นสวนอยู่ที่ตีนเขามะกอกเทศ อยู่เหนือหุบเขาขีดโรนขึ้นมาทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม ที่แห่งนี้มีวัดที่สวยงามมาก ชื่อว่า วัดเกทเสมนี หรือ วัดพระมหาทรมาน หรือ วัดนานาชาติ


Jerico
 ทางเข้าสวนเกทเสมานี ด้านถนนขึ้นภูเขามะกอกเทศ


Jerico
  ประตูเข้าสวนเกทเสมานี


Jerico
  ป้ายหน้าประตูเข้า


Jerico
ติดกันกับวัด มีสวนมะกอกเทศ


Jerico  ที่นี่มีต้นมะกอกเทศอายุเก่าแก่ 8 ต้น


Jericoผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ คำนวณอายุได้ไม่ต่ำกว่า 2000 ปี ซึ่งก็คงเป็นต้นมะกอกเทศที่มีอายุอยู่ในสมัยพระเยซูเจ้า


Jerico  ตามประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ. 70 จักรพรรดิติตัสแห่งอาณาจักรโรมัน สั่งให้ยกทัพมาตีกรุงเยรูซาเล็ม และให้ตัดต้นไม้ทุกต้นรอบกรุงเยรูซาเล็ม


Jerico  ดังนั้นต้นมะกอกเทศที่เห็นจึงน่าเป็นหน่อที่เกิดจากต้นที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าในครั้งนั้น


Jerico
 ต้นนี้ใหญ่มาก อยู่ตรงหน้าต่างวัด หลังคุณพ่อโก ... เข้าไปดูใกล้ๆ


Jerico
  ตรงหน้าต่างมีก้อนหินแกะสลัก


Jerico
  ความระทมทุกข์


Jerico
  ข้าแต่พระบิดา ถ้าเป็นไปได้ ...


Jerico
  ก่อนอำลาสวนเกทเสมนี และกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม   (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

เชิญพบคุณแดง ตอนที่ 41


Back to Mainpage