คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 43 : วัดหลุมศพแม่พระ


จากการบอกเล่าสืบกันมา เชื่อว่าแม่พระสิ้นชีวิตที่กรงเยรูซาเล็ม  และถูกฝังไว้ที่หุบเขาขีดโรน (Kidron Valley) ใกล้ประตูสิงโต ที่ตีนภูเขามะกอกติดลำห้วยขีดโรน ติดกับสวนเกทเสมนี

ปัจจุบันมีวัดหลังหนึ่ง มีลักษณะเป็นถ้ำเจาะขุดเข้าไปในภูเขาที่มีมาตั้งแต่ศตวรรแรก ต่อมาขยายเป็นรูปกางเขน ที่มีหลุมศพแม่พระอยู่ ตรงกลาง ต่อมาในยุคไบเซนไทน์ มีการสร้างวัดชั้นบนครอบถ้ำนี้ ตอนปลายศตวรรษที่ 4 แต่ก็ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 614 โดยพวกเปอร์เซีย ในสมัยครูเสด ได้สร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ และสร้างบันไดลงไปในถ้ำ แต่ก็ถูกพวกซาลาดินทำลายลงในปี ค.ศ. 1187 คงเหลือที่เห็นในปัจจุบับ


Jerico ออกจากสวนเกทเสมนี (3 สีเขียว) จะเป็นหน้าวัดหลุมศพแม่พระ (1 สีฟ้า) อยู่ในความดูแลของคริสตชนนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์  และอาร์เมเนียนซอยทางขวามือไปถ้ำเกตเสมานี (2 สีแดง)


Jerico เนื่องจากวัดนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าลานภายนอก ทางเข้าวัดจึงมีลักษณะเป็นบันไดกว้างๆ ลงไป (มืดๆ) กลางบันไดทางขวามือมีถ้ำ


Jerico เป็นวัดน้อยนักบุญอันนาและยออากิม


Jerico   เดินลงบันไดต่อไปจนถึงกลางถ้ำ จะแยกเป็นรูปกางเขน


Jerico สวยมากๆ เลย มีตะเกียงแบบออร์ธอร์ด๊อกซ์ และรูปพระแขวนเต็มไปหมด


Jerico ทางซ้ายมือ หรือทิศตะวันตก เป็นแท่นนิกายคอปติก


Jerico ทางขวามือหรือทิศตะวันออก ค่อนข้างยาว ราว18 เมตร


Jerico ปลายสุดเป็นแท่นหลายแท่น


Jerico ตรงกลางเป็นวัดน้อยหลุมศพแม่พระ ที่เห็นเป็นแท่นด้านหน้าหลุม มีทางเข้า 2 ทาง
ที่เห็นในรูปทางขวามือของภาพงานเลี้ยง ทางซ้ายมองไม่เห็น  


Jerico ขณะที่ลงไป พระสงฆ์กำลังประกอบพิธีอะไรซักอย่าง


Jerico ภายในวัดหลุมศพศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี


Jerico หลุมศพของแม่พระสกัดจากหินก้อนใหญ่ เป็นหลุมศพว่างเปล่าที่แสดงว่าแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แล้ว


Jericoรีบถ่ายรูปสวยๆ มีในวัดออร์ธอร์ด็อกซ์เท่านั้น


Jerico นี่เป็นทางขึ้น


Jerico แล้วก็รีบกลับขึ้นไป


Jerico ขอบคุณพระเจ้า ทันเวลาพอดี ไกด์กำลังนับสมาชิกอยู่ ตรงนี้คือหน้าวัด
นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่แอบหนีไปซอกแซกดูของดีๆ นอกรายการ


Back to Mainpage