คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 46 :  วัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา


จากกรุงเยรูซาเล็ม มองไปทางทิศตะวันออก ถัดจากวัดนานาชาติขึ้นไปทางภูเขามะกอกเทศ


Jerico จะสังเกตเห็นวัดรูปทรงแปลกหลังหนึ่ง หลังคาเป็นโดมสีทองทรงหัวหอมและยอดเป็นกางเขน


Jerico 
หรือถ้ามองลงมาจากทางยอดภูเขามะกอกเทศจากระยะไกลๆ จะสังเกตเห็นได้เด่นชัดเช่นกัน


Jerico มองจากวัดพระเยซูทรงกันแสง


ตรงนี้คือวัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา (Russian Church of Mary Magdalene)

มีโดมสีทองทรงหัวหอมและยอดเป็นกางเขน ตามแบบของวัดนิกายรัสเซีย


จากแผนที่ วัดนี้อยู่บนทางขึ้นไปภูเขามะกอกเทศ ระหว่างวัดนานาชาติและวัดพระเยซูเจ้าทรงกันแสง


สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1888 โดยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งอาณาจักรรัสเซีย

 
Jerico เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาชื่อ มารีอา และตั้งชื่อวัดตามนามของนักบุญมารีย์ มักดาเลนา

 
Jerico
วัดนี้ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของนักบวชหญิง นิกายรัสเซียนออร์ธอร์ด๊อกซ์ ในสวนข้างวัด มีบันไดหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินสมัยโบราณ เพื่อขึ้นไปยังยอดเขามะกอกเทศ


Jerico ภายในวัด


Jerico ภายในวัด


Back to Mainpage