คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 48 : คอนแวนต์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์


Jerico
 คอนแวนต์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ นิกายกรีกออร์ธอด๊อกซ์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาตูร์ บนภูเขามะกอกเทศ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ตามความเชื่อในนิกายกรีกออร์ธอด๊อกซ์ว่า พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์ หลังจากการกลับคืนพระชนม์ชีพ 40 วัน (กจ.1:6-12 )


Jerico ณ ที่เป็นคอนแวนต์แห่งนี้ เดิมมีวัดที่สร้างขึ้นในสมัยไบเซนไทน์ ราวศตวรรษที่ 5 ชื่อวัดนักบุญยอห์ แบปติสต์ คอนแวนต์และวัดหลังปัจจุบัน สร้างสมัยอ๊อตโตมาน ในปี 1870-1887


Jerico มีหอระฆังสูงถึง 64 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จขึ้นสวรรค์


Jerico เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์หอแรกของกรุงเยรูซเลม สามารถมองเห็นเด่นชัดแต่ไกล จากกรุงเยรูซาเล็ม


Jerico
หลังวัดมีหินก้อนหนึ่ง ล้อมด้วยรั้วสีฟ้า เชื่อว่าเป็นหินที่แม่พระยืนอยู่ใขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 
Jericoถัดจากวัดไปทางทิศเหนือ มีวัดอุทิศให้น้อยนักบุญยอห์น แบปติสต์ ที่สร้างขึ้นบนซากวัดเก่านิกายอาร์เมเนียน ในสมัยไบเซนไทน์ ราวศตวรรษที่ 5


Jerico ตามหลักฐานที่เป็นพื้นกระเบื้องโมเสคที่ขุดพบ 


Jerico พระแท่นกลางภายในวัด


Jerico ทางขวามือ มีภาพวาดนักบุญยอห์ แบปติสต์ถูกกษัตริย์เฮร็อดตัดศีรษะในคุก เล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที่ 4 สมัยไบเซ็นไทน์ ได้มีการค้นพบไหที่ใส่ศีรษะนักบุญยอห์ แบปติสต์ และถูกนำมาฝังที่นี่โดยศิษย์ของยอห์น


Back to Mainpage