คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 49 : วัดเอวังเยลีกันลูเทรันแห่งการเสด็จขึ้นสวรรค์


Jerico  บนภูเขามะกอกเทศด้านทิศเหนือ มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อ ออกัสตา วิคตอเรีย และวัดนิกายลูเทเรียนเยอรมัน ชื่อวัดเอวังเยลีกันลูเทรันแห่งการเสด็จขึ้นสวรรค์ (Evangelican Lutheran Church of Ascension)


Jerico  วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1907 - 1910 ตามพระนามของพระราชินีออกัสตา วิคทอเรีย พระชายาของพระเจ้าไกเซอร์ วิลเฮ็ล์ม ที่ 2 จักรพรรดิเยอรมัน เมื่อคราวที่เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการถวายที่ดินบริเวนนี้ถึง 20 ไร่


Jerico  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสมาพันธ์ลูเทอเรียนโลก


Jerico  ในบริเวณ มีโรงพยาบาลสำหรัคนอาหรับี่อยู่แถบตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม


Jerico  ตัววัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาล


Jerico  หอระฆังสูง 60 เมตร เป็นจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของกรุงเยรูวาเล็ม


Jerico  ภายในวัด


มีภาพโมเสค และภาพวาดที่สวยงามเกี่ยวกับประวัติพระเยซูเจ้า


พระแท่น


Back to Mainpage