คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 53 : เส้นทางมหาทรมาน สถานที่ 7 - 9


เรามาติดตามเส้นทางพระมหาทรมาน หรือมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้า ขณะแบกไม้กางเขนสู่เนินเขากัลวารีโอ ตามถนน Via Dolorosa ต่อไปจนถึงทางแยกตัดถนน Souk Khan al-Zeit ที่มาจากประตูดามัสกัส ตรงนี้เป็นสถานที่ 7


สถานที่ 7  พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง มีการทำป้ายบอกไว้เหนือประตูวัดน้อยของคณะฟรังซิสกัน ตรงนี้เป็นสี่แยก ปลายถนน Via Dolorosa


ในสมัยพระเยซูเจ้า ตรงนี้จะเป็นกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก และมีประตูเมืองชื่อประตูเยนนาธ มีถนนเพื่อเดินทางไปเมืองเอมมาอูสและเมืองจอปปา


  เส้นทางต่อไปนี้เป็นถนนชื่อ Aqabat El Khanqa ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง รวมทั้งหน้าประตูวัดน้อย สถานที่ 7 นี้ด้วย มีทั้งเนื้อ ผัก ผลไม้ และมีร้านขายของที่ระลึกร้านหนึ่ง ชื่อ  “7th Station bazaar souvenir shop”   


 ผู้คนจอแจ ต่อรองราคากันเกะกะ ไม่มีบรรยากาศพระมหาทรมานเหลือเลย


 แต่พวกเราไม่มีใครสนใจแวะดูซื้อของที่ระลึกกับเขาด้วยเลย


  ข้าไปในวัดดีกว่า ภาพวาดเหนือพระแท่น


วัดน้อย

            
     เดินตรงมาตามถนนจอแจจ้อกแจ้กสัก 20 เมตร ถ้าไม่สังเกตดีๆ ก็จะไม่เห็น เพราะร้านค้าจะบังไว้ อยู่ตรงข้ามกับร้าน ขายของที่ระลึก “StationVIII Souvenir Bazaar”


บนกำแพงอารามของนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์  มีแผ่นโลหะบอกสถานที่ 8 ใต้ลงมามีป้ายสีแดง กลัวคนจะไม่สังเกต
นี่คือ สถานที่ 8  พระเยซูเจ้าตรัสบรรเทาทุกข์สตรีชาวเยรูซาเล็ม


และใต้ลงมา มีรอยจารึกบนกำแพงอารามของนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์  เป็นรูปเครื่องหมายกางเขน และตัวอักษร IC และ XC อีกบรรทัดเป็นตัวอักษร NIKI เป็นภาษากรีก แปลได้ความว่า Jesus Christ Victory (พระเยซูคริสต์มีชัยชนะ)


คาดว่าในสมัยพระเยซูเจ้า ตรงนี้น่าจะเป็นทุ่งโล่งระหว่างกำแพงเมืองและเนินกลโกธา ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับสตรีชาวเยรูซาเล็มว่า

“อย่าร้องไห้สำหรับเราเลย แต่จงร้องไห้แก่ตัวนางเองและลูกหลานของนางเถิด” (ลก. 23 : 28)

           
จะไปยังสถานที่ 9 มักจะหากันไม่เจอ เราจะต้องเดินย้อนกลับมายังสี่แยก แล้วเลี้ยวไปทางใต้ตามถนน Suq Khan al – Zait นิดหน่อย ทางขวามือ มีซอยเล็ก เห็นแล้วแผ่นโลหะเขโรมัน IX เราต้องเดินขึ้นเนินเป็นบันไดกว้าง 28 ขั้น เหนือทางเดินเป็นซุ้มโค้สไตล์ออร์ธอด็อกซ์


ไปจนสุด ที่จริงก็คือยอดเนินกัลวารีโอ เห็นเครื่องหมายกางเขน บนเสาข้างประตูเข้าสำนักงานของพระอัยกาของนิกายกรีกออร์ธอร์ด๊อกซ์


และประตูทางซ้ายจะเข้าไปบนหลังคาวัดน้อยนักบุญเฮเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์  


  นี่คือ   สถานที่ 9 พระเยซูเจ้าหกล้มครั้งที่ 3


จากสถานที่ 9 เราจะย้อนกลับมาที่ถนน Suq Khan al – Zait เดินต่อไปทางทิศใต้เล็กน้อย สุดถนนเลี้ยวขวาเข้าถนน Suq al – Dabbagha เดินไปจนสุดถนน เลี้วขวาจะเป็นลานกว้างด้านหน้าของวัด ทางซ้ายมือของลาน เป็นวัดพระมหาไถ่ของนิกายลูเทอราน และ วัดน้อยนิกายออร์ธอร์ด๊อกซ์  ทางด้านขวามือเป็นวัดของรัสเซียนออร์ธอร์ด๊อกซ์  วัดนิกายอาร์เมเนียน อารามของกรีกนิกายอับราฮัม  วัดน้อยของชาวเธิโอเปียน 


สำหรับอีก 5 สถานที่สุดท้ายของมรรคาศักดิ์สิทธิ์ จะอยู่ภายในวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulcher)
ตรงเข้าประตูวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ ภายในจะประกอบด้วย
สถานที่ 10 พระเยซูเจ้าถูกถอดพระภูษา
                สถานที่ 11 พระเยซูเจ้าถูกตอกตะปูตรึงกับไม้กางเขน
สถานที่ 12 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
สถานที่ 13 นำพระศพลงจากกางเขน
สถานที่ 14 พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในคูหา


Back to Mainpage