คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 58 : แกะรอยเส้นทางมหาทรมาน


จากจวนของปอนซีอัส ปีลาต ทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเลม ไปตามถนนในเมือง
ขึ้นเนินเขากัลวารีโอ
ที่พระวิหารคูหาศักดิ์สิทธิ์ ทางทิศตะวันตก
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


จากหลักฐานการค้นคว้า เนินเขากัลวารีโอ อยู่นอกประตูเมืองทางทิศตะวันตก
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


กรุงเยรูซาเลมสมัยพระเยซู (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ผังเมือง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


เวลาผ่านไปสองพันปี (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


กรุงเยรูซาเลมถูกยึดครอง ถูกทำลายโดยชหลายชาติ หลายศาสนา ยุคแล้วยุคเล่า
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


กรุงเยรูซาเลมปัจจุบัน
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


จุดสำคัญกำหนดเป็นตำแหน่ง หรือสถานที่ 14 แห่งนั้น มีบางจุดที่ไม่ได้กล่าวถึงในพระวรสาร
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


พระวิหารคูหาศักดิ์สิทธิ์ ปี ค.ศ. 1890
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ภายในพระวิหารคูหาศักดิ์สิทธิ์ ปี ค.ศ. 1890
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


  บางคนเชื่อว่า หลุมศพของพระเยซูเจ้าอยู่ที่ Garden Tomb ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 1 ก.ม. มีเนินเขาเป็นรูปหัวกระโหลก ตรงกับคำว่า โกลโกธา    


การเดินแสวงบุญตามเส้นทางมหาทรมานนี้มีมาตั้งแต่สมัยแรกๆ


ด้วยศรัทธาของคริสตชนในยุคต่างๆ


จึงสามารถรักษาความเชื่อเอาไว้ได้ดังที่ยังปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน


Back to Mainpage