คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 6 : วัดนักบุญโยเซฟ

. . . "โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่าเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า 21นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป" (มธ. 1.20-21)

ที่นาซาแร็ธ ใกล้ๆ กันกับวัดแม่พระรับสาร มีวัดอีกหลังหนึ่งชื่อว่าวัดนักบุญโยเซฟ เชื่อกันว่าสร้างตรงจุดที่เป็นบ้าน หรือโรงงานช่างไม้ของนักบุญโยเซฟ  ณ ที่นี้ที่พระเยซูเจ้าได้เรียนรู้การเป็นช่างไม้จากนักบุญโยเซฟ


เราเดินจากวัดแม่พระรับสารไปวัดนักบุญโยเซฟ


หน้าวัด


รูปปั้นนักบุญโยเซฟและระฆังของเก่าที่ขุดพบ ตั้งแสดงหน้าวัด


ที่นี่นักบุญโยเซฟ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ภายในวัด พระแท่นกลาง เหนือพระแท่นเป็นภาพโมเสคครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ภาพกระจกสีเหนือพระแท่นกลาง ด้านซ้ายและด้านขวา


ภาพโมเสคเหนือพระแท่นด้านซ้าย นักบุญโยเซฟในวัยชรา และด้านขวา นักบุญโยเซฟกำลังสิ้นใจ
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


วัดนักบุญโยเซฟหลังปัจจุบัน สร้างโดยคณะนักบวชฟรังซิสกัน ที่สร้างคร่อมบริเวณวัดเก่า ซึ่งยังปรากฏฐานหินให้เห็น


นอกจากนี้ ได้ค้นพบถ้ำเก็บเหล้าองุ่นและน้ำมัน และบ่อเก็บน้ำที่สกัดในหินด้วย


ภาพสีน้ำมัน พระเยซูเจ้า้เรียนรู้การเป็นช่างไม้จากนักบุญโยเซฟ ประดับไวตรงบันไดทางลงวัดน้อยใต้ดิน ที่เชื่อว่าเป็นโรงงานช่างไม้ของนักบุญโยเซฟ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


วัดน้อยใต้ดิน (คุณพ่อปุ๋ยกำลังยิงคุณภาณุวัฒน์และคุณอุษา ลิมปเมธี จากวัดนครนายก)


ในวันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. เราได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณที่วัดนักบุญโยเซฟนี้

คุณพ่อเบี้ยว (ประสิทธิ์ ตันเจริญ) เป็นประธาน


มิสซาแรกของเราบนแผ่นดิศักดิ์สิทธิ์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ก่อนออกจากวัด ขอพรนักบุญโยเซฟ

บันทึกส่วนตัวของคุณแดง ตอนที่ 5


Back to Mainpage