คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 9 : ภูเขามหาบุญลาภ


พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย  จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา 
เมื่อประทับนั่งแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์  พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนเขาว่า   

ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ผู้หิวกระหายความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเมตตา
ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกเขาดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก
(มธ. 5:1-12)


วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2007 ไกด์ชาวยิวพาเรานั่งรถโค้ชจากทิเบเรียส แล่นเลียบชายทะเลสาบคาลิลี
ขึ้นทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข 90 ระยะทางประมาณ 30 ก.ม.
ผ่านเมืองมิกดา (Migda) หรือมักดาลา (Magdala) บ้านของมารีย์ ชาวมักดาลา ผ่านเมืองทับก้า เลยน้ำพุทับก้าขึ้นมาทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายทะเลคาลิลี


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


สักครู่ก็แยกขวา ณ ตรงจุดที่สวยงามมาก บนเนินเขา
ณ ที่นี่ พระเยซูเจ้าได้ทรงเทศน์สอนครั้งสำคัญ ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด นั่นคือการเทศน์บนภูเขา เรื่องมหาบุญลาภ 8 ประการ


ภูเขาลูกนี้จึงมีชื่อว่า ภูเขามหาบุญลาภ (Mount of Beatitudes)
หมายเลข 45 ในแผนที่


ลงรถแล้วเดินหน่อย เห็นวัดอยู่ข้างหลังแล้ว ตามพ่อมาเลยครับ


ปัจจุบันมีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่า วัดมหาบุญลาภ (Church of Beatitudes)
สร้างตรงจุดที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าได้เทศน์สอนครั้งนั้น


วัดนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1936  เป็นวัดที่อออกแบบได้สวยงาม รูปทรง 8 เหลี่ยม


เราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่า


เดินได้รอบ โล่งและโปร่ง นี่เป็นพระแท่นด้านหน้า


พระแท่นอีกด้านหนึ่ง


เหนือพระแท่นเป็นโดมรูปทรง 8 เหลี่ยม ซึ่งแทนความหมายของมหาบุญลาภ 8 ประการ รอบๆ โดมเป็นกระจกสี   ที่แสดงถึงพระพรที่จะได้รับจากผู้ที่ประพฤติดีตามคำสอนนั้น


วัดนี้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะฟรังซิสกัน บริเวณรอบๆ ตกแต่งสวยงาม


จากวัดสามารถเห็นทิวทัศน์ทะเลคาลิลี


และบริเวณหุบเขาเขียวชะอุ่มโดยรอบ 
สวยงามมากจริงๆ


นั่นใครเดินชมรอบวัด (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


บราเดอร์วิถนุเดินถ่ายภาพหรือตามใคร อ้าว - - - คุณพ่ออาทรอยู่ตรงมุมนั่นไง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


ขุดพบโม่หินสำหรับทำน้ำมันมะกอกบริเวณนี้ด้วย


เดินจนรอบ พักก่อนนะครูจี๊ด

บันทึกส่วนตัวของคุณแดง ตอนที่ 9


Back to Mainpage