วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
สารวัด ปี 2020ฉบับล่าสุดสัปดาห์นี้

ปี 2020 วันที่ เดือน วันที่
มกราคม || 05 || 12 || 19 || 26 || กุมภาพันธ์ || 02 || 09 || 16 || 23 ||
มีนาคม || 01 || 08 || 15 || 22 || 29 || เมษายน || 05 || 12 || 19 || 26 ||
พฤษภาคม || 03 || 10 || 17 || 24 || 31 || มิถุนายน || 07 || 14 || 21 || 28 ||
กรกฎาคม || 05 || 12 || 19 || 26 || สิงหาคม || 02 || 09 || 16 || 23 || 30 ||
กันยายน || 06 || 13 || 20 || 27 || ตุลาคม || 04 || 11 || 18 || 25 ||
พฤศจิกายน || 01 || 08 || 15 || 22 || 29 || ธันวาคม || 06 || 13 || 20 || 27 ||
  Our church     สารวัดฉบับย้อนหลัง ปี
2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 ||