ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.คุณพ่อเจ้าวัด 081-580-7127

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 11 ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (วันผู้ป่วยสากล)
วันที่ 14 วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ
วันที่ 22 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครธรรมทูต


* 25 ธันวาคม 2023 แห่พระกุมารวันครืสต์มาสที่วัดบางแสน

28 ม.ค. 24
ล้างบาปเด็กชายอันตน ปัณณวิชญ์ เลิศไพบูลย์ บุตรชายนายปกรณ์ เลิศไพบูลย์ และนางณัฐรัตน์ เฮงเจริญ พ่อทูนหัว นายธนสาร ภัทรมนตรี โดยคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล (ภาพโดย Sarittha Sawasdee)
/
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
24 ธ.ค. 23
พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี

==> คลิกดูภาพชุดบน FB
** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2023 ทั้งหมด **

* จะขอมิสซาได้อย่างไร

กำหนดเวลามิสซา

ันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 18.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
เวลา 19.00 น.ภาษาไทย
มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2
002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010


วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th