-


ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130
 

เดือนเมษายน

วันที่ 1 เมษายน วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
วันที่ 2 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนกางเขน
วันที่ 3 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีค่ำคืนตื่นเฝ้าปัสกา
วันที่ 4 เมษายน วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
วันที่
11 วันฉลองพระเมตตา
วันที่ 25 วัน
ภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก

 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน มิสซาสมโภชปัสกา ระลึกถึงการกลับคืนพระชนม์ขีพของพระคริสตเจ้า ...
==> คลิกดูภาพชุดบน FB

** ประกาศวัดบางแสน **

 กำหนดเวลามิสซา

10 เมษายน
2021

พี่น้องที่เคารพรักครับ
ขอแจ้งข่าวการตัดสินใจด่วนว่า เราจะเริ่ม งด มิสซาสาธารณะตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าครับ ต้องขออภัยพี่น้องที่แจ้งมากระทันหัน ผมติดตาม ประเมินสถานการณ์โควิดมาโดยตลอด และติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เป็นกังวลและห่วงใยทุกเวลา คิดว่าจำเป็นต้องตัดสินใจตอนนี้แล้ว เพราะชุมชนของเราเป็นครอบครัวใหญ่ จึงต้องไต่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วน ขอให้พี่น้องช่วยบอกต่อๆกันด้วยครับ ผมจะส่ง ไลน์ ถึงพี่น้องเป็นระยะๆ ขอให้พี่น้องร่วมมิสซา ออนไลน์ ได้จากทางสังฆมณฑล หรือจากวัดต่างๆ ในเวลาต่างๆได้เช่นที่เคยทำมาก่อน ขอให้พี่น้องที่รู้วิธีเข้าถึง ไลน์ นั้นๆ ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะ เพราะผมใช้เครื่องมือนี้ไม่เป็นครับ จะถวายมิสซาส่วนตัวให้พี่น้องทุกวันในวัดน้อย จะสวดภาวนาให้ ดูแลรักษาตนเองให้รัดกุม ดูแลกันให้ดี ขอแม่พระคุ้มครองทุกท่านครับ
...พ่อเจ้าวัด.

15 มีนาคม
2020
ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
11 มีนาคม
2020
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ิเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรม ของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

** กิจกรรมวัดบางแสน **
10 มกราคม
2021
ฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากยอห์น ที่แม่น้ำจอร์แดน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 มกราคม
2021
** วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021 ตามปฎิทินคาทอลิกของประเทศไทย เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันพระยาสามองค์) ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 มกราคม
2021
วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
6 ธันวาคม
2020
6 ธันวาตม 2020 ฉลองครบรอบบวช 45 ปีของคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

** ปีนักบุญโเซฟ **

 พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


กำหนดเวลามิสซา

  กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย

วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.000 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.30 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทย
วันศุกร์ต้นเดือน
19.30 น. มิสซาภาษาไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
อีกหนึ่งช่องทาง ขอเชิญยื่นคำขอ หรือยืนยันคำขอเป็นเพื่อนบน Facebook
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 Jan 2021

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th