ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.คุณพ่อเจ้าวัด 081-580-7127


เดือนตุลาคม

วันที่ 1 ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
วันที่ 2 ระลึกถึงอารักขเทวดา
วันที่ 7 ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ

วันที่ 15 ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา
วันที่ 18 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
วันที่ 22 น. ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
วันที่ 28 ฉลองนักบุญซีโมนและยูดาห์ อัครสาวก


* 1 ตุลาคม 2023 ร่วมใจอวยพรวันเกิดครบรอบ 75 ปี คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน
8 ต.ค. 23 #คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมใจอวยพรวันเกิด คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน และจิตตาธิการเซอร์ร่าบางแสน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 ตค. 23
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 พี่น้องวัดบางแสน ร่วมมิสซาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเจ้าวัด #คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ โดยมีคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล เป็นประธาน และเป็นผู้กล่าวคำนับคุณพ่อเจ้าวัดในนามของสัตบุรุษทุกคน

==> คลิกดูภาพชุดบน FB
17 ก.ย. 23 วันนี้วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เป็นอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกุล เป็นประธาน ครอบครัวปิติสันต์ ถวายเพลง นักบุญและเทวา แด่แม่พระ (ภาพและบันทึกเสียงโดย Sarittha Sawasdee)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
9 ก.ย. 23 * โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน ... 9 กันยายน 2023 ฉลองแม่พระบังเกิด ... วันครบรอบ 44 ปี กลุ่มเทิดมารีย์ (ชมรมนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลัยบูรพา) พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ จิตตาธิการ
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
9 ก.ย. 23
ชุมชนวัดวันนี้ เริ่มตั้งแต่'วัยนี้' เลยครับ
ภาพและคำโดย คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
28 ส.ค. 23 ประธาน #เซอร์ร่าบางแสน อาจารย์แหวว อรุณี หอมดำรงศักดิ์ และเพื่อนสมาชิกเซอร์ร่า ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจเซอร์ร่าอาวุโสสูงสุด เรมอนด์เสนอ อักษรศาสตร์ อายุ 92 ปี มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก ที่วัดบางแสน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2023
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
20 ส.ค. 23 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 12:30 ที่วัดบางแสน มีกิจกรรมแบ่งปันให้รักการอ่านพระคัมภีร์ จะนำพระวาจาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จะทำให้เราอยากอ่านพระวาจามากขึ้น โดยคุณณัฐสิทธิ อัฐธรรมรัตน์ เป็นวิทยากร
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
20 ส.ค. 23 วันนี้วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วัดบางแสนขอต้อนรับสมาชืกใหม่ ออกุสติน กองสิน สหกองสิน ผู้ได้รับศีลล้าง และศืลกำลังในวันนี้ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส อันเดรวิชัย บุญเจือ พ่ออุปถัมภ์ น้อง TiTi ติตี๋ เป็นสักขีพยาน ///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
13 ส.ค. 23 วันนี้วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม ขอต้อนรับคุณเทเรซา มณีรัตน์ บุตรเทียน ผู้ได้รับศืลกำลังในวันนี้ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส มารีอา ไสว อินสอาด แม่ทูนหัว///
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2023 ทั้งหมด **

* จะขอมิสซาได้อย่างไร

กำหนดเวลามิสซา

ันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 18.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
เวลา 19.00 น.ภาษาไทย
มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2
002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010


วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th