ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130


เดือนกันยายน

วันที่ 8 ฉลองแม่พระบังเกิด
วันที่ 14 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์
วันที่ 14 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
วันที่15 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
วันที่ 21 ฉลอง น. มัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
วันที่ 29 ฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล


R.I.P.
ด้วยรักและอาลัย
มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

* กำหนดการพิธีกรรมที่วัดบางแสน

* วันพุธ 20 กค.65 -วันศุกร์ 22 กค.65
เริ่มสวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 19:00
พิธีมิสซา เวลา 19:30

* วันเสาร์ 23 กค.65
เวลา 10:00 พิธีมิสซาปลงศพ (ที่วัดบางแสน) แล้วนำไปฝังที่สุสานวัดชลบุรีครับ


** กิจกรรมวัดบางแสน **
ปี 2022
20 ก.ค. 22
R.I.P. ด้วยรักและอาลัย มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ
* วันพุธ 20 กค.65 สวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เวลา 19:00
พิธีมิสซา เวลา 19:30 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
10 ก.ค. 22
** วันนี้วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 เป็นอาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
** พี้น้อง พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์ (คส 1:15-20)
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
3 ก.ค. 22 * วันนี้วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในมิสซา และมีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กและผู้ใหญ่ 13 คนที่เรียนคำสอนค่ายฤดูร้อน พร้อมกับเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 13 คน หลังพิธีทุกคนได้รับของที่ระลึกจากมือพระคุณเจ้า
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2022 ทั้งหมด **

* จะขอมิสซาได้อย่างไร

กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.00 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.00 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทย


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
Line: @ชุมชนวัดบางแสน
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
] 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 April 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th