ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130


เดือนมกราคม

วันที่ 1 สมโภชพระนางมารีย๋พะชนนีพระเจ้า
วันที่ 2 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
วันที่ 3
ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ๋ยิ่งของพระเยซูเจ้า
วันที่ 9 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันที่ 12 บุญราศีนิโดบาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี
วันที่ 25 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลวันที่ 1 มกราคม สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

** ประกาศวัดบางแสน **
10 เมษายน
2021

* จะงดมิสซาสาธารณะ
* จะขอมิสซาได้อย่างไร

15 มีนาคม
2020
* ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
* ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ิเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรม ของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

** กิจกรรมวัดบางแสน **
ปี 2022
19 ม.ค. 22 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกกลุ่มเทิดมารีย์ (ชมรมนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลัยบูรพา) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ วันที่ 19-20 มกราคม 2565
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
16 ม.ค. 22

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เป็นสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
'เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว'
พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี (ยน 2:1-12)
 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

16 ม.ค. 22 วัดบางแสนให้บริการที่จอดรถ ในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20 มกราคม 2565 รวมทั้งวันซ้อมใหญ่ด้วย
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
2 ม.ค. 22 วันที่ 2 มกราคม พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 ม.ค. 22 วันที่ 1 มกราคม สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า - วันขึ้นปีใหม่
==> คลิกดูภาพชุดบน FB
6 ธันวาคม
2020
6 ธันวาตม 2020 ฉลองครบรอบบวช 45 ปีของคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

** บันทึกสถานการณ์/กิจกรรมปี 2021 **พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.000 น. มิสซาภาษาไทย
วันเสาร์
19.30 น. มิสซานพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาษาไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ไปกับ ... คนบางแสน


รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
อีกหนึ่งช่องทาง ขอเชิญยื่นคำขอ หรือยืนยันคำขอเป็นเพื่อนบน Facebook
FB: วัดบางแสน ชลบุรี

กิจกรรมย้อนหลัง
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


Catholic Links


บทภาวนาใหม่ 2010วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
>
Since : 15 August 2000
Last update : 10 Jan 2022

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th