ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216

เดือนมิถุนายน

วันที่  3 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
วันที่ 8 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
วันที่ 13 ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระนางพรหมจารีมารีย์
วันที่ 24 สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด
วันที่ 29 สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก


กิจกรรมวัดบางแสน


วันครอบครัวสัมพันธ์วัดบางแสน 2018
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018


11 กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน และ พิธโปรดีเจิมศีลผู้ป่วย
ร่วมด้วย พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสงฆ์ คณะซิสเตอร์
และสัตบุรุษพี่น้อง มาร่วมในพิธีจำนวนมาก ==> ดูภาพขยาย
4 กุมภาพันธ์ Big cleaning Day
4 กุมภาพันธ์ 2018 วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน ... นอกจากตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด การร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดเตรียมฉลองวัด เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกเพศทุกวัย ==> ดูภาพจาก FB 
4 กุมภาพันธ์ เตรียมตัวและเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 เรื่อง “ความตระหนัก สำนึกในการสืบสานงานธรรมทูตต่อไป โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสื่อสารสังคม และผู้อำนวยการศูนย์คำสอน ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ==> ดูภาพจาก FB 
28 มกราคม ชุมชนวัดบางแสนได้รับพระพรพิเศษ มีเวชบุคคล (หมอ พยาบาล และเภสัชกร) จำนวนมาก วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน น่าจะเป็นแหล่งให้การบริการแก่ผู้ป่วย ทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิกได้อย่างเป็นระบบ เข้มแข็ง ทั่วถึงและยั่งยืนได้อย่างไร
... หัวข้อ เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองวัดบางแสน โดยคุณพ่อมิเกล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018  ==> ดูภาพจาก FB 
27 มกราคม ผู้แทนจากวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน 4 คน คุณวัลลดา คุณสุชิตา คุณโซโลม่อน และอาจารย์วิชัย เข้าร่วมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 โดยมีพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน ร่วมกับศาสนาจารย์ของคริสตจักร อีก 4 ท่าน จัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ แผนกคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และกลุ่มเสวนาคริสตศาสนาจักรสัมพันธ์ภาคตะวันออก มีคริสตจักรเข้าร่วม 5 แห่ง และวัดคาทอลิกเข้าร่วม 5 วัด จำนวน 60 คน   ==> ดูภาพจาก FB 
21 มกราคม คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ พระสงฆ์ที่อายุมากที่สุดในประเทศไทย 94 ปี ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 66 ปีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2018 วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน แสดงความยินดีกับคุณพ่อ ในโอกาสที่คุณพ่อมาร่วมมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัด วันที่ 21 มกราคม 2018 ขอขอบคุณครูอัญ น้องเก๋ และคุณแม่ ที่ช่วยดูแลคุณพ่ออาทรมาโดยตลอด  ==> ดูภาพจาก FB 
21 มกราคม นอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 อาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมฉลองวัด วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม (คุณพ่อหน่อย) เลขานุการพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี แบ่งปันในหัวข้อ "350 ปี สถาปนามิสซังสยาม" เราต้องขอบใจ เรียนรู้และเลียนแบบ วิถีชีวิต จิตอารมณ์ของธรรมทูตต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาทำงานด้วยการอุทิศตน  ==> ดูภาพจาก FB 
14 มกราคม วันเด็กปี 2561 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน
14 มกราคม วันเด็ก เด็กเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมในพิธีมิสซา เก็บถุงทาน เชิญของถวาย
เด็กคือกำลังสำคัญในวัดของเรา   ==> ดูภาพจาก FB 
7 มกราคม วันสมโภชพระคริสต์แสดงพระองค์ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน วันสุดท้ายของเทศกาลพระคริสตสมภพ  ==> ดูภาพจาก FB 


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
พระคุณเจ้า ลอว์เรนซ์เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมงานฉลองวัด

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2018 

10.30 น. พิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่แม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th