ประมวลภาพวันฉองวัดบางแสน 2009
8 กุมภาพันธ์ 2009
ชุดที่ 1 พระคุณเจ้าลอเร็นซ์ เทียนชัย สมานจิต
มาเป็นประธานฉลองวัดบางแสนเป็นปีที่ 23 ไม่เคยเว้นเลย

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 ชุดที่ 9 ชุดที่ 10


สวัสคีครับ                สวัสดีค่ะ


บริจาคเท่าไหร่แล้ว                มาจากวัดไหนเนี่ยะ


มาจาควัดสามเสนค่ะ               เอ้า ปีหน้ามาอีกนะ


Back to Homeage