ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

ต้อนรับ-เริ่มงาน พระคุณเจ้าเยี่ยมงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระ ร่วมใจจัดเลี้ยง คำขอบคุณจากเจ้าวัด เบื้องหลังงาน
อาหารการกินอุดมสมบบูรณ์
จากน้ำใจของพี่น้องวัดต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
ในวันฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014


ต้อนรับ-เริ่มงาน พระคุณเจ้าเยี่ยมงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระ ร่วมใจจัดเลี้ยง คำขอบคุณจากเจ้าวัด เบื้องหลังงาน
Back to Homepage