วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
สารวัด ปี 2021ฉบับล่าสุดสัปดาห์นี้

ปี 2021 วันที่ เดือน วันที่
มกราคม || 03 || 10 || 17 || 24 || 31 || กุมภาพันธ์ || 07 || 14 || 21 || 28 ||
มีนาคม || 07 || 14 || 21 || 28 || เมษายน || 04 || 11 || 18 || 25 ||
พฤษภาคม || 02 || 09 || 16 || 23 || 30 || มิถุนายน || 06 || 13 || 20 || 27 ||
กรกฎาคม | 04 || 11 || 18 || 25 || สิงหาคม || 01 || 08 || 15 || 22 || 29 ||
กันยายน || 05 || 12 || 19 || 26 || ตุลาคม || 03 || 10 || 17 || Oct || 31 ||
พฤศจิกายน || 07 || 14 || 21 || 28 || ธันวาคม || 05 || 12 || 19 || 26 ||
  Our church สารวัดปี 2020 สารวัดฉบับย้อนหลัง ปี
2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 ||