วันครอบครัววัดบางแสน 2009
ณ บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
8 - 9 พฤษภาคม 2009

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 กำหนดการ โครงการ

ชุดที่ 5 กิจกรรมค้นหา “วิถีชุมชนวัด”


เราลองคิดดูซิว่า วัดเรามีจุดเด่นอะไรบ้าง


มีครับ มีเพียบ               มีค่ะ มีเยอะเลย


ทีนี้วัดเรามีจุดด้อยอะไรบ้าง


ไม่มี              มี


อะไร วัดบางแสนไม่มีจุดด้อยเลยเหรอ


มันต้องอย่างนี้นะ              เอาอย่างนั้นเลยเหรอ


ต้องฟังเยาวชน               เราต้งยอมเด็กหรือยาย


เราต้องต่อท่อน้ำเลี้ยงเต็มที่นะเฮีย


ต้องยึดหลักสมานฉันท์ไว้               มันต้องเปลี่ยนเท่านั้น


โอ๊ย มันถึงเวลาแล้ว ไม่ได้แล้ว มันต้อง .....


หา... ว่าอะไรนะ               ใจเย็นๆ พ่อ เขาแค่จะเปลี่ยนผู้คุ้มกฎเท่านั้น


เอาละ น้องเฟี้ยตคิดว่าจะช่วยอะไรวัดได้บ้างครับ


กลุ่ม 1 เด็กและเยาวชน               กลุ่ม 1 ผู้สูงวัย


กลุ่ม 2 เด็กและเยาวชน               กลุ่ม 2 ผู้สูงวัย


กลุ่ม 3 เด็กและเยาวชน               กลุ่ม 3 ผู้สูงวัย


ดีมากที่ไม่ทำให้พ่อรำคาญใจ


จงพร้อมใจกันโมทนาคุณ ที่เราได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน               นี่คือพระวาจาของพระเจ้า


จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า               เพราะพระองค์พระทัยดี


พิธีเสร็จแล้ว จงไปขนของขึ้นรถกลับบางแสน


Back to Homeage