วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
สารวัด ปี 2022ฉบับล่าสุดสัปดาห์นี้

ปี 2022 วันที่ เดือน วันที่
มกราคม || 02 || 09 || 16 || 23 || 30 || กุมภาพันธ์ || 06 || 13 || 20 || 27 ||
มีนาคม || 06 || 13 || 20 || 27 || เมษายน || 03 || 10 || 17 || 24 ||
พฤษภาคม || 01|| 08 || 15 || 22 || 29 || มิถุนายน || 05 || 12 || 19|| 26 ||
กรกฎาคม || 03 || 10 || 17 || 24 || 31 || สิงหาคม || 07 || 14 || 21 || 28 ||
กันยายน || 06 || 13 || 20 || 27 || ตุลาคม || 04 || 11 || 18 || 25 ||
พฤศจิกายน || 07 || 14 || 21 || 28 || ธันวาคม || 06 || 13 || 20 || 27 ||
  Our church สารวัดปี 2021
สารวัดปี 2020
สารวัดฉบับย้อนหลัง ปี
2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 ||