วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
กิจกรรม ปี 2011
26 ธ.ค. วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เข้าพบและอวยพรคุณพ่อมิเกล เจ้าอาวาสวัดบางแสน ในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ผู้แทนสภาอภิบาลและผู้แทนนิสิตกลุ่มเทิดมารีย์ร่วมต้อนรับ
24 ธ.ค. การแห่่เทิดเกียรติพระกุมาร และพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระกุมารบังเกิด
12 ต.ค. คริสตชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก
ณ อาคารศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี  ศรีราชา หน่วยงานธรรมทูตนำโดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว และทีมงาน ได้จัดประชุมคริสตชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2011 เพื่อหารือเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสเตียน ตามคริสตจักรต่างๆ และเรื่องภาวนาเอกภาพ ระหว่างพี่น้องคริสเตียน และพี่น้องคาทอลิก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 ท่าน
4 ต.ค. วันที่ 4 ธันวาคม 2011
คุณพ่อเบด้า เป็นประธานถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโราสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 ปี
3 ต.ค. คริสตชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก
วันที่ 3 ตุลาคม 2011 ณ อาคารศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี  ศรีราชา หน่วยงานธรรมทูตนำโดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว และทีมงาน ได้จัดประชุมคริสตชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2011 เพื่อหารือเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสเตียน ตามคริสตจักรต่างๆ และเรื่องภาวนาเอกภาพ ระหว่างพี่น้องคริสเตียน และพี่น้องคาทอลิก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 ท่าน โอกาสนี้ ขอให้พวกเราภาวนา เพื่อความเป็นเอกภาพ ระหว่างพี่น้องคริสเตียนและพี่น้องคาทอลิกด้วย
25 ก.ย. พี่น้องวัดบางแสน ไปร่วมฉลอง สุวรรณสมโภชครบบวช 50 ปีคุณพ่อวิจิตร ไตรภพ และหิรัญสมโภชครบบวช 25 ปี คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม คุณพ่อประเวช เตชะพิทักษ์ะรรม คุณพ่อสุพจน์ ณัมคณิสรณ์ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ และคุณพ่อพงษ์นิรันดร์ ที่วัดหัวไผ่ ..... กลุ่มเซอร์ร่า แต่งตัวเสื้อสีชมพูสดกลุ่มใหญ่ มองไปเห็นคุณนิด สมาชิกใหม่ กับพี่กุง ....อ้อ มีคุณเปิ้ล ก็ควงคุณโทมัส และน้องมิกกี้ไปด้วย
21 ส.ค. งานราตรีสัมพันธ์ฉลองถ้วยกีฬาสี วันครอบครัววัดบางแสน และแดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูดีเด่นวัดบางแสน พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน  
21 ส.ค. วันครอบครัววัดบางแสน พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต เป็นประธานแข่งกีฬาสี  
14 ส.ค. วันแม่วัดบางแสน วันที่ 14 สิงหาคม 2011
10 ส.ค. สมาชิิิกกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน ไปคำนับพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม ฉลองนักบุญลอเร็นซ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2011 ที่บ้านพักศรีราชา
6 ส.ค.

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2011 คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล เป็นประธาน
พิธีศีลสมรสระหว่าง นายอัทธ์ ถนอมกุลฉัตร กับ  แบร์นาแด๊ต ณันฐภรณ์ ภูมิภักดีพรรณ ลูกสาวของคุณดวงใจ (เจ๊ดิ๋ว) – เสี่ยวิสิทธิ์ ภูมิภักดีพรรณ ็ที่ปรึกษาสภาอภิบาล

 
26 มิ.ย.. วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.  คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ก็จำเป็นต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่ศีลที่วัดศรีราชา เนื่องจากเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา จัดพิธีรับใบแต่งตั้งและปฏิญาณตนของสมาชิกเซอร์ร่า พระคุณเจ้าสิริพงษ์ เป็นประธาน มีคุณพ่อสายชล จากบ้านเซเวียร์ มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคุณพ่อวิเชียร เจ้าวัด ซึ่งเป็นจิตตาธิการของกลุ่มศรีราชา..... พิธีเป็นไปอย่างสง่าและสมเกียรติ ท่ามกลางสัตบุรุษวัดศรีราชา และสมาชิกเซอร์ร่าจำนวนมากจากทั่วประเทศ  
26 มิ.ย.. วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต์ ทุกวัดรวมทั้งวัดบางแสน มีการแห่ศีลมหาสนิท ..... วัดบางแสนเราก็จัดให้มีการสร้างพลับพลา เพื่อรับเสด็จพระคริสต์แบบเรียบง่าย โดยกลุ่มเยาวชน และกลุ่มฟิลิปปินส์ โดยมีครูอ้อยทิพย์ กำกับเด็กโปรยดอกไม้ .  
25 มิ.ย.. วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน มี อ.วิชัย คุณวัลลดา คุณประสิทธิ์ คุณสมใจ คุณเดชา คุณเจ๊เอียด พร้อมด้วยคุณพ่อมิเกล จิตตาธิการ ไปร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ผู้นำเซอร์ร่า จัดโดยสภาเซอร์ร่า แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี มีผู้บริหารเซอร์ร่าจากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาด้วย 78 คน ...... @ วิทยากรหลัก คือ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เมื่อเอ่ยชื่อของอาจารย์ชัยณรงค์  
24 มิ.ย..  วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นวันสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ คุณพ่อเบิร์ดและคุณแม่แล็ค พาลูกน้อยชื่อจีโน ไปทำพิธีล้างบาป เรียบร้อยแล้วที่วัดบางแสน ..... ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่ง  
18 มิ.ย.. วันเสาร์ที่แล้ว เสาร์ที่ 18 มิถุนายน เป็นวันฉลองวัดพระหฤทัย ศรีราชา มีพี่น้องวัดเราหลายคน หลายครอบครัว ไปร่วมฉลองอย่างคับคั่ง เป็นวันที่สังฆมณฑล จัดพิธีมอบหนังสือทิศทางอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ปี 2011 – 2015 ให้แก่ตัวแทนวัดทุกวัด และคณะนักบวช นำไปเป็นแนวปฏิบัติ .... วัดบางแสนมี คุณเดชา ผ.อ.สภาอภิบาล และคุณวัลลดา รอง ผ.อ. และเลขานุการ เป็นตัวแทน และคุณพ่อเบด้า ตัวแทนคณะเยสุอิต และมีคุณพ่อมิเกล ร่วมพิธีด้วย .....  
12 มิ.ย.. วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน คุณพ่อเบด้า โปรดศีลล้างบาปแก่เด็กเล็ก 2 คน ลูซีอา พลอยปภัสสร รัตนธำรง และโรสแมรี่ รุจิรา  ธนัญชยะกุล .....ขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่  
11 มิ.ย..  วันเสาร์ที่แล้ว เสาร์ที่ 18 มิถุนายน เป็นวันฉลองวัดพระหฤทัย ศรีราชา มีพี่น้องวัดเราหลายคน หลายครอบครัว ไปร่วมฉลองอย่างคับคั่ง เป็นวันที่สังฆมณฑล จัดพิธีมอบหนังสือทิศทางอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ปี 2011 – 2015 ให้แก่ตัวแทนวัดทุกวัด และคณะนักบวช นำไปเป็นแนวปฏิบัติ .... วัดบางแสนมี คุณเดชา ผ.อ.สภาอภิบาล และคุณวัลลดา รอง ผ.อ. และเลขานุการ เป็นตัวแทน และคุณพ่อเบด้า ตัวแทนคณะเยสุอิต และมีคุณพ่อมิเกล ร่วมพิธีด้วย .  
5 มิ.ย.. วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. วันอาทิตย์วันรุ่งขึ้น ที่วัดบางแสน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณชาตรี กิจสมัคร ทำพิธีมอบงานในตำแหน่งประธานเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนแก่ อาจารย์วิชัย บุญเจือ โดยมีคุณพ่อมิเกล จิตตาธิการ สมาชิกเซอร์ร่า และพี่น้องวัดบางแสน เป็นสักขีพยาน .....ในโอกาสนี้ อาจารย์วิชัย ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเซอร์ร่ามาตลอด และเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีความพร้อม สมัครเป็นสมาชิกเซอร์ร่า เพื่อร่วมทำงานสานต่อในการส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกต่อไป ..... พร้อมกันนี้ คุณพ่อมิเกลก็ได้ให้โอวาทแก่สมาชิกเซอร์ร่าด้วย  
4 มิ.ย.. วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน 8 คน นำโดยคุณเค้ก ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยคุณพ่อมิเกล จิตตาธิการ ไปร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2011 ของสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย ที่ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เซอร์ร่ากับทิศทางงานอภิบาลคริสตชน ของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ปี 2011 – 2015 ทำให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหาร ได้นำไปปรับการทำงาน ด้านการส่งเสริมกระแสเรียกต่อไป....... @ ในโอกาสเดียวกันนี้ มีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาเซอร์ร่า ประธานเขตเซอร์ร่า และประธานกลุ่มเซอร์ร่าชุดใหม่ ที่ต้องปฏิบัติงานจริงปี 2011 -2012 ปีนี้ ผู้ที่เข้าปฏิญาณตน เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มบางแสน คือ อาจารย์วิชัย บุญเจือ ...... นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มบางแสน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหารปีนี้ ได้แก่ คุณวัลลดา  เล้ากอบกุล เป็นเลขาธิการสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย อาจารย์วิชัย เป็นรองประธานสภาเซอร์ร่าฯ ฝ่ายสมาชิก และเป็นรองประธานเขตเซอร์ร่า 172 ฝ่ายสื่อสารด้วย  
1 พ.ค. วันฉลองพระเมตตา่  
30 เม.ย.. เซอร์ร่าร่มฉลองวันครบรอบบวช 50 ปี ซิสเตอร์  
24 เม.ย.. วันสมโภชปัสกา  
23 เม.ย.. วันรับศีลล้างบาป  
21-23 เม.ย.. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  
17 เม.ย.. วันอาทิตย์ใบลาน  
10 เม.ย.. วันสงกรานต์  
4-29 เม.ย.. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน่  
1-4 เม.ย.. วันครอบครัวเซอร์ร่า ที่เชียงใหม่  
19 มี.ค. มีงานแต่งงานอาจารย์ ม.บูรพา  
7 มี.ค. วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา  กลุ่มเทิดมารีย์ หรือชมรมนิสิตคาทอลิก ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงอำลาแสดงความยินดีที่พี่สำเร็จการศึกษาปีนี้ มีพี่บุ๋ม ประธานกลุ่ม และเป็นสมาชิกสภาอภิบาลวัดบางแสนด้วย ..... พี่เบียรคอนดัคเตอร์วงนักขับวัดบางแสน และพี่ฝนกับพี่เปิ้ล รวม 4 คน ( ที่จริงมีมากกว่านี้นะ พี่แมน พี่แนน และ ...) .... ที่ร้านอาหารพาแลง มีคุณพ่อเบด้า จิตตาธิการ และที่ปรึกษา เช่น แม่หมวย และพี่เชอรี่ รวมทั้งอาจารย์วิชัย ไปร่วมด้วย
6 มี.ค. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา สมาชิกและกรรมการเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน 6 คน คือ คุณเค้ก (ประธาน) คุณสมใจ คุณพัลลภ พี่หมวย เจ๊จิน และอาจารย์วิชัย ไปร่วมประชุมเซอร์ร่าเขต 172 ที่วัดศรีราชา ร่วมกับสมาชิกที่มาจากจันทบุรี ศรีราชา เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ และนครราชสีมา......
21 ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต จัดพิธีโปรยเถ้าให้สัตบุรุษ (เพิ่มเติมจากวันพุธรับเถ้า) คุณพ่ออังคารพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑล บวชตั้งแต เดือน พ.ค. ปีที่แล้ว มาทำมิสซาแรกที่วัดบางแสน
17 ก.พ. วันพุธรับเถ้า มีพิธีโปรยเถ้าให้สัตบุรุษ วันเริ่มเทศกาลมหาพรต  
14 ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพัน์ ตรงกับวันตรุษจีน หลังมิสซา คุณพ่อเบด้า เจ้าอาวาสอวยพแก่สัตบุรุษไทยเชื้อสายจีนให้ร่ำรวย และแจกอั้งเปาให้ทุกคนในโอกาสวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก และมีรับประทานอาหารร่วมกัน
11 ก.พ. วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2010 แห่แม่พระประจำเดือนกุมภาพันธ์ คุณพ่อไข่ดาว เป็นประธาน และในโกาสวันผู้ป่วยโลก จึงมีพิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แกผู้ป่วยด้วย
7 ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน พระคุณเจ้าสิริ พงษ์ เป็นประธานปีแรก พระคุณเจ้า เทียนชัย ก็มาฉลองกับเราด้วย เป็นปีที่ 24 ไม่เคยขาดเลย ....... ก่อนพิธีมิสซา พระคุณเจ้าทั้งสอง เดินมาเยี่ยมชม กองอำนวยการ และกิจกรรมต่างๆ อย่างเคย ปฏิบัติ ให้กำลังใจพวกเราอย่างดี
4-6 ก.พ. ตรีวาร ทางด้านการเตรียมจิตใจ ก่อนฉลอง 3 วัน เราจะมีมิสซาเวลาทุ่มครึ่ง เรียกว่ามิสซาตรีวาร เราได้เชิญพระสงฆ์มาเทศน์ 3 องค์ คือ คุณพ่อเอนก คุณพ่อสุดเจน และคุณพ่อพอล (เยสุอิต) วันที่ 4-5- 6 สำหรับวันที่ 6 วันเสาร์ก็จะมีแห่แม่พระด้วย
17 ม.ค. วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 2009 กลุ่มเยาวชนทำดีอีกแล้ว มีพี่ก๊องเป็นหัวหน้า นำเด็กช่วยมิสซามารับรางวัล ตอบแทนที่ได้ช่วยมิสซาอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา .... จะเห็นว่าทุกวันอาทิตย์ มีเด็กช่วยมิสซาตัวเล็กตัวน้อยเต็มหน้าแท่น น่ารักดีออก
11 ม.ค. วันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2009 เป็นวันแห่แม่พระ เดือนมกราคม มีคุณพ่อปิโตโย เยสุอิต ชาวอินโด ฯ ให้เกียรติมาเป็นประธาน บทเทศน์เกี่ยวกับบทวันทามารีอา ทำให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดกับแม่พระ เวลาเราสวดมากขึ้น
10 ม.ค. อาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 2010 คุณพ่อน้อต (ประวิช) อธิการบ้านเณรศรีราชา อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแสน ผู้รณรงค์หาทุนสร้างวัดบางแสน จนได้วางศิลาฤกษ์ในปี 2000 กลับมาเป็นประธาน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดใหม่ของเราอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 10 ปี ..... และในโอกาสวันเด็กที่เพิ่งผ่านไป คุณพ่อก็ได้แจกของให้แก่เด็กๆ ด้วย
3 ม.ค. อาทิตย์ที่ 3 ม.ค. เวลา กรรมการบริหารสภาอภิบาล วัดบางแสน เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี ที่ร่วมกันนำอาหารไปช่วยงานฉลองวัดของสังฆมณฑล ..... มี ผอ.เดชา นำทีม พร้อมด้วย พี่หมวย เลขา คุณพัลลภ คุณพรเทพ คุณพัชรา และอาจารย์วิชัย ที่อาคารสุวรรณศรี ศรีราชา
กิจกรรมย้อนหลัง
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Go Top
Back to Home Page