วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
กิจกรรม ปี 2009
31 ธ.ค. มีมิสซาปลงศพ คาทารีน ลมุล คงทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2009 เวลา 13.00 น. และหลังมิสซาเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานวัดหัวไผ่
คาทารีน ลมุล คงทอง สมาชิกวัดบางแสน สิ้นชีวิตวันที่ 27 ธ.ค. 09 อายุ 77 ปี ทำพิธีสวดที่วัดบางแสน
28 ธ.ค. วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2009 ตัวแทนวัดบางแสน 4 คน ... คุณพัลลภ พี่หมวย ป๋าเลิศศักดิ์ และ อาจารย์วิชัย ไปร่วมงานคริสตชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก 2009 เพื่อความเป็นเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างคาทอลิกกับคริสเตียน ที่คริสตจักรชลบุรี มี พระคุณเจ้าเทียนชัยเป็นประธาน และพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานเปิดงานฉองคริสต์มาส
28 ธ.ค. มิสซาปลงศพ เทเรซา บุญช่วย อานามนารถ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2009 เวลา 14.00 น. และหลังมิสซาเคลื่อนศพไปฝังที่สุสานวัดชลบุรี
เทเรซา บุญช่วย อานามนารถ สมาชิกวัดบางแสน สิ้นชีวิตวันที่ 23 ธ.ค. 09 อายุ 92 ปี ทำพิธีสวดที่วัดบางแสน
24 ธ.ค. เริ่มงานคริสต์มาส เวลา 18.00 น. มีกิจกรรมสอยดาวรับของขวัญ รับประทานอาหาร แห่พระกุมาร มิสซาบูชาขอบพระคุณ และรื่นเริงคริสต์มาส
18 ธ.ค. เริ่มต้นอัญเชิญพระกุมารไปอวยพรตามบ้าน วันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 ธ.ค. รวม 6 วัน จำนวนบ้าน 32 บ้าน
10 ธ.ค. วันที่ 7 ธ.ค. คณะกรรมการบริหาร สภาอภิบาลวัดบางแสน พร้อมด้วยคุณพ่อเบด้า เจ้าอาวาส เข้าร่วมประชุมสภาอภิบาลระดับสังฆมณฑลครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และงาน “วันกตัญญุตา 37 ปี นายชุมภาบาล” แด่พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต และวันครบรอบวันเกิดพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี วันที่ 10 ธันวาคม
6 ธ.ค. วันที่ 6 ธ.ค. คุณพ่อเบด้า นำถวายพระพรและภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
22 พ.ย.

สมาชิกเซอร์ร่า 12 คน และเยาวชนวัดบางแสน 10 คน ร่วมงานกระแสเรียกสากล ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ย. 09 ซึ่งกลุ่มเซอร์ร่าบางแสนเป็นเจ้าภาพร่วมกับบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา นำโดยคุณพ่อประวิช หอมวิไลย และเณรอีก 9 คน งานนี้จะมีการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี การแข่งขันทายปัญหาต่างๆ มีเยาวชนจากวัดต่างๆทั่วทั้งสังฆมณฑลร่วมงาน 147 คน

15 พ.ย.

มิสซา แต่งงาน เพื่อรับศีลสมรส ระหว่างอันนา ไพลิน พลอยล้อมเพชร กับ นายมนตรี ถาวร เวลา 15.00 น. โดย คพ.เบด้า

 
15 พ.ย. คุณพ่อธีรพงษ์  ก้านพิกุล (พ่อไข่ดาว) พระสงฆ์บวชใหม่ปีนี้ของสังฆมณฑลจันทบุรี มาเป็นประธานพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ที่วัดบางแสนครั้งแรก และปกมืออวยพรให้แก่ผู้ร่วมพิธีทีละคน พร้อมแจกแผ่นซีดีเพลงเป็นที่ระลึก คุณพ่อไข่ดาว บวชเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2009 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีราชา
11 พ.ย. คุณพ่อดำรง กู้ชาติ  เป็นประธานพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเทิดเกียรติและแห่แม่พระ ประจำเดือนพฤศจิกายน
3 พ.ย.

วันอังคารที่ 3 พ.ย. 2009 เวลา 18.30 น. นิสิตกลุ่มเทิดมารีย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ประมาณ 20 คน ร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2  ณ ห้องกิจกรรมของเยาวชน คุณพ่อเบด้า เป็นประธานในพิธีมิสซา หลังมิสซามีการพูดคุย ชี้แจงกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในภาคเรียนนี้ รวมทั้งการช่วยงานวันคริสต์มาส และฉลองวัด

1 พ.ย.

ตามที่สภาอภิบาลวัดบางแสน มีมติให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน เป็นที่ปรึกษาสภาอภิบาล ตามข่าวเสนอไปแล้ว วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2009 เวลา 13.00 น. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมกับสภาอภิบาลครั้งแรก เพื่อแนะนำตัว และรับทราบการดำเนินงานของสภาอภิบาลฝ่ายต่างๆ และยังร่วมปรึกษา หารือการจัดงานคริสต์มาสปีนี้ด้วย

 
1 พ.ย. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน.ตัวแทนกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน 8 คน ประกอบด้วย คุณเลิศศักดิ์ คุณชาตรี คุณประสิทธิ์ คุณอ้อยทิพย์ ไทยเจริญ คุณสมใจ รุ่งเรือง คุณปาริชาติ และคุณจินตนา กรรณิกา ไปร่วมแสดงความยินดีกับไปร่วมแสดงความยินดี วันปฏิญาณตนครั้งแรกของ บ.โนวิส ยอห์น จรัสศรีหล้า ถวายตัวตลอดชีพของ บ.ไมเกิ้ล มานิตย์ สกลธวัฒน์ และบ.ปีเตอร์ กิตติศักดิ์ เจริญศรี ฉลองสุวรรณสมโภชของ บ.เลโอนาร์ด ยุทธ์ สาทิสสะรัต และบ.ยอห์น คริสซอสตอม อนุชา การุณภรต ที่หอประชุม ร.ร.อัสสัมชัญ ศรีราชา เสร็จพิธีมีการมอบช่อดอกไม้และของขวัญ แล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  
16 ต.ค. วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาตัวแทนกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน 3 คน คุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ คุณสมใจ รุ่งเรือง และคุณจินตนา กรรณิกาไปเยื่ยมค่ายกระแสเรียกเยสุอิตที่บ้านโลโยลา สามพราน มีการแนะนำบทบาทของเซอร์ร่า และมอบเงินส่งเสริมกระแสเรียก 3000  บาท  
11 ต.ค. คุณพ่อวิโรจน์ สมหมาย เป็นประธานพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเทิดเกียรติ และแห่แม่พระประจำเดือนตุลาคม
1 ต.ค.

คุณพ่อเบด้า ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาอภิบาล  ประจำปี  2009-2012 ตามมติของที่ประชุมสภาอภิบาลวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาอภิบาล  เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนในกิจการทั้งปวงของสภาอภิบาล  ประกอบด้วย นางกาญจนา ศรีชลวัฒนา นายณภณ  บุญยงศ์ นางดวงใจ  ภูมิภักดีพรรณ นางเวโรนิกา สุทธิรัตน์ นายพัลลภ  รุ่งเรือง นายมณเทียร  รัตนไสววงศ์ นางศรีนวล  ปัญจกะบุตร นายสุวัฒน์  รุ่งรัชตพร นางอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ และนพ.อัษฎา  ตียพันธ์

 
1 ต.ค. พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ
20 ก.ย. เด็ก 5 คน ที่เรียนคำสอนในช่วงภาคฤดูร้อนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ได้แก่ ด.ช.ภูมิ เพ็งวัน ด.ช.ณัฐนนกร (เมฆ) รัตนไสววงส์ ด.ญ.ณัฐณิชา (อุ้ยอ้าย) บุญยงค์ ด.ญใฟาฏิมา (ทอย) เปี่ยมสุข และ ด.ช.ญาณพัฒน์ (เชอร์ล็อค) วิมุตติโกศล คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองมาให้กำลังใจพร้อมหน้า
19 ก.ย. สภาอภิบาล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทุกฝ่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเทิดมารีย์ ได้ร่วมกันจัดงานต้อนรับพระสังฆราชใหม่ พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2009 และงาน 30 ปี เทิดมารีย์รำลึก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2009 ที่วัดบางแสน และเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมงาน เกือบ 50 คน  
12 ก.ย. เฮียเล็กกับซ้อเอียด เป็นตัวแทนเซอร์ร่าบางแสน ร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชใหม่ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ..... พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ที่สนามกีฬา จ.นครสวรรค์  
11-13 ก.ย. กลุ่มฝึกปฏิบัติจิต นำโดยแม่หมวย กับสมาชิกอีก 8 คน ได้แก่ พี่เปี๊ยก เจ๊จิน เจ๊กุง พี่นุช คุณอาณัติ คุณแดง ครูออน และน้องนุ้ย ก็มีคุณพ่อมหาร์ เป็นวิทยากรและจิตตาธิการ นำเข้าสู่ สวนสันติธรรม อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 3 วัน ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ กลับวันอาทิตย์ ทุกคนได้ไปสงบจิต คุยกับพระ ฟังเสียงพระผ่านทางจิต  
11 ก.ย. วันที่ 11 วันแห่แม่พระพระจำเดือนกันยายน มีคุณพ่อวิโรจน์ สมหมาย หรือพ่อไก่ มาเป็นประธานในพิธีมิสซาและแห่แม่พระ  
5 ก.ย. วันเสาร์ที่ 5 กันยายน วันงาน 30 ปี เทิดมารีย์รำลึก 2009 ฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งกลุ่มเทิดมารีย์ กลุ่มนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลัยบูรพา พระคุณเจ้าทั้งสอง พระคุณเจ้าสิริพงษ์ และพระคุณเจ้าเทียนชัย มาเป็นประธาน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.บุญมา ไทยก้าว และนายกองค์การนิสิตได้มาร่มงานด้วย  
30 ส.ค. พี่น้องวัดบางแสนร่วมเป็นเจ้าภาพ งานเลี้ยงต้อนรับ พระคุณเจ้า สิริพงษ์ จรัสศรี ในตอนเย็นอาทิตย์ ที่ 30 สิงหา 09 เวลา 18.00 น. ติดต่อขอรายละเอียดรายการชุดอาหารต่างๆ ได้ที่คุณพรเทพ และบริจาคเป็น ปัจจัยได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ในงานเลี้ยงอาหารเย็นวันนั้น จะประกอบไปด้วยแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ ท่าน สังฆราชเทียนชัย และ อดีตเจ้าวัดบางแสนสมัยต่างๆ
30 ส.ค. มิสซาต้อนรับพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และพิธีแต่งตั้ง ปฏิญาณตนสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ ประจำปี 2009 ถึง 2012 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2009 เวลา 10.30 น.
16 ส.ค. วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หลังมิสซามีพิธีระลึกถึงพระคุณแม่ จัดโดยกลุ่มเยาวชน ให้เด็กๆ ยืนโชว์ตัว และร้องเพลงซึ้งๆ ให้แม่ แล้วก็นำดอกมะลิมากลัดหน้าอกให้คุณแม่... ก็น้ำตาซึมกันไปเลยละ แม่ๆ ลูกๆ ..... ดูภาพซึ้งๆ ที่บอร์ดกิจกรรมได้จ้า ...... เสร็จแล้วก็มีแห่เทิดเกียรติแม่พระ และถวายช่อ ดอกไม้แด่แม่พระ ..... จากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารอร่อยๆ ฝีมือบอสใหญ่มาเอง .... อร่อยเพียบ แถมไอศกรีมจากบรรดาพ่อๆ เป็นสปอนเซอร์ ...... กิจกรรมครอบครัวปีนี้เป็นการระบายสีกระจก หัวข้อ LOVE MOM .... ก็ระบายสีกันมอมแมมไปเลย .... ครอบครัวชนะเลิศได้แก่ครอบครัว งามกนก

15 ส.ค.

วันที่ 15 สิงหาคม 2009 คณะเซอร์ร่า บางแสน 6 คนคือ คุณชาตรี กิจสมัคร คุณสมใจ รุ่งเรือง คุณพัชรา ทองสุก คุณจินตนา กรรณิกา คุณวัลลดา เล้ากอบกุล คุณปาริชาติ แซ่งุ่ย ไปร่วมแสดงความยินดีกับ สามเณรใหญ่สังฆมณฑลจันทบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณรราลัยแสงธรรม ได้แก่ ยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์ ทัศมาลี จากวัดมะขาม ออกัสติน กฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จากวัดแปดริ้ว เปโตร นันทพล สุขสำราญ จากวัดขลุง และโทมัส อภิชิต ชินวงศ์ จากวัดเขาขาด และมอบช่อดอกไม้ การ์ดอวยพรแสดงความยินดี และซีดีพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 บาชพระสงฆ์ 23 องค์

10 ส.ค. วันจันทร์ที่ 10 ที่ผ่านมา กลุ่มเซอร์ร่าและสภาอภิบาลวัดบางแสน นำโดยคุณพ่อเบด้า เจ้าอาวาส ไปเยี่ยมคำนับพระคุณเจ้าเทียนชัย ที่ศรีราชา เนื่องในวันฉลองศาสนนาม นักบุญลอเรนซ์ ..... พระคุณเจ้ายังแข็งแรงและร่าเริงดีอยู่
2 ส.ค. ประชุมสภาอภิบาลชุดใหม่ครั้งแรก สมาชิกทั้งหมด 18 ตำแหน่ง เพื่อเลือกตั้งผู้อำนวยการ และแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ คุรเดชาได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการต่ออีก 1 สมัย
2 ส.ค. ขอต้อนรับคุณพ่อโอลเวอร์ โมรัง มาอยู่วัดบางแสนแทนคุณพ่อสายชล ..... คุณพ่อโอเป็นชาวฝรั่งเศส อายุแค่ 72 แต่ยังแงแรง  
31 ก.ค. วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 09 เวลา 19.30 น. คุณพ่อสายชลเป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันฉลอง น. อิกญาชิโอ ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต และโปรดศีลล้างบาปแก่คุณวงเดือน สัพโส หลังมิสซามีเลี้ยงอำลาคุณพ่อสายชลในย้ายไปอยู่บ้านเซเวียร์
19 ก.ค. อาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2009 คุณพ่อสายชล นำสมาชิกวัดบางแสน ได้แก่ ป๋าเลิศศักดิ์ พี่สมใจ เจ๊จินและคุณวัลลดา ไปร่วมประชุมศาสนสัมพันธ์ ที่สวนอัสสัมชัญพาราไดซ์ จันทบุรี พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วประชุมด้วย  
19 ก.ค. วันที่ 19 กรกฎาคม วันเลือกตั้งสมาชิกสภาอภิบาลวัดบางแสน ชุดใหม่ 2009 -2012
19 ก.ค. กลุ่มเยาวชนจัดให้ เด็กช่วยมิสซาเข้าค่ายฝึกพิธีกรรม    วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
ที่วัดบางแสน และบ้านเจ๊ซาชายทะเลเขาสามมุข .
4 ก.ค. ภาพงานพิธีอภิเษก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรีพระสังฆราชใหม่ของสังมณฑลจันทบุรี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2009ณ ศาลารวมใจฯ ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา
19 มิ.ย. วันศุกร์ที่ 19 ก.ย. กลุ่มผู้สูงอายุชุมนุมประจำเดือน คุณพ่อเอกราช สุขชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ มาเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ .... บทเทศน์ทำให้ผู้สูงอายุ
14 มิ.ย. สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
8-9 พ.ค. วันครอบครัววัดบางแสน 2009 ณ บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พักผ่อน – สังสรรค์ -  เติมรักสามัคคี – วิถีชุมชนวัด วันศุกร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2009
15 เม.ย. อาม่าก๊วยง้อ แซ่ตั๊ง  แม่ของป๋าเลิศศักดิ์ คนเก่าแก่ของวัดบางแสน จากโลกไปหาพระ ด้วยอายุ 99 ปี ทำพิธีปลงศพเมื่อวันพุธที่ 15 ที่ผ่านมา ที่วัดศรีราชา คนมาร่วมพิธีเต็มวัด  หลังพิธีเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน  ...... ป๋าเลิศศักดิ์ ฝากขอบคุณทุกท่าน และขออภัยที่ต้อนรับไม่ทั่วถึง
12 เม.ย. วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ เยาวชนวัดบางแสนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของวัด เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย......
12 เม.ย. วันที่ 12 เม.ย.2009 วันปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ แจกไข่อีสเตอร์
9-11 เม.ย. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้าล้างเท้าอัครสาวก วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นมัสการกางเขน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา เสกน้ำ เสกไฟ ล้างบาปผู้ใหญ่ 1 ราย
4-6 เม.ย. สมาชิกเซอร์ร่า บางแสน 9 คน นำโดย คุณพ่อสายชล จิตตาธิการ คุณพี่ประสิทธิ์ คุณเค้ก เจ๊หมวย เจ๊มด เจ๊จิน ลูกปลา อ.วิชัย และปีเตอร์ ไปร่วมงาน วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009ี ที่อุบลราชธานี และปากเซ สปป ลาว และร่มพิธีมิสซาแห่ใบลาน ที่วัดพระหฤทัย ปากเซ สปป ลาว
8 มี.ค. วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2009 วัดบางแสนรณรงค์จิตตารมย์เทศกาลมหาพรต โดยจัดทำประปุก (กระป๋อง) อดออมให้แต่ละครอบครัว ไปครอบครัวละกระปุก ...... ให้เอาเงินที่อดมาออม เพื่อรวบรวมส่งไปช่วยผู้ยากไร้ ......
1 มี.ค. ทุกวันศุกร์ เวลา 1 ทุ่ม ก่อนมิสซา และทุกวันอาทิตย์ หลังมิสซาภาษาไทย ในเทศกาลมหาพรต วัดบางแสนจัดกิจกรรมกิจศรัทธา การเดินรูป 14 ภาค เพื่อระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
1 มี.ค. วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2009 วัดบางแสน โดยคุณเบด้า เจ้าอาวาส จัดพิธีโปรยเถ้า (เพิ่มเติมจากวันพุธรับเถ้า) ให้สัตบุรุษ วันเริ่มเทศกาลมหาพรต
1 มี.ค. วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2009 วัดบางแสน โดยคุณเบด้า เจ้าอาวาส จัดพิธีโปรยเถ้า (เพิ่มเติมจากวันพุธรับเถ้า) ให้สัตบุรุษ วันเริ่มเทศกาลมหาพรต
8 ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสนคุณพ่อเบด้า เจ้าอาวาส ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกๆ คน ที่เสียสละทรัพย์ แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือวัดของเรา
17 ม.ค. วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2009 น้องเมฆ เข้าค่ายพระคัมภีร์ที่อาคารสุวรรณศรี ศรีราชา  
18 ม.ค. อาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2009 คุณพ่อสายชล นำสมาชิกวัดบางแสน ได้แก่ ป๋าเลิศศักดิ์ ป้าฝั่น พี่สมใจ เจ๊จินและลูกปลา ไปร่วมงานอธิษฐานเพื่อสันติภาพร่วมกับคริสเตียน ที่วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
17 ม.ค. วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2009 น้องเมฆ เข้าค่ายพระคัมภีร์ที่อาคารสุวรรณศรี ศรีราชา
17 ม.ค. วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2009 บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จัดงานวันครอบครัวพระหฤทัย เป็นการพบปะระหว่างผู้ให้การอบรมและผู้ปกครองของเณร
16 ม.ค. วันศุกร์ที่ 16 ม.ค. 2009 มีมิสซา แต่งงานคู่หนึ่ง คือ นาย Christian Christofel The หนุ่มชาวอินโดเนเซีย กับนางสาวเปมิกา ธาราธนวัตร บุตรสาวของนายก อบต. บ่อทอง โดยคุณพ่อเบด้า เป็นประธาน
4 ม.ค. อาทิตย์ที่ 4 ม.ค. หลังมิสซา กลุ่มพระวาจาจัดตอบปัญหา เพื่อส่งเสริมปีพระคัมภีร์ รับรางวัลไบเบิลไดอารี่ 2009 สนับสนุนไบเบิลไดอารี่ 2009 โดยคุณเลิสศักดิ์
4 ม.ค. อาทิตย์ที่ 4 ม.ค. เวลา 16.00 น. สภาภิบาล ฝ่ายธรรมทูต นำโดยคุณพ่อสายชล นำกระเช้าไปอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ แด่พี่น้องคริสเตียน คริสตจักร TLC ที่วังมุขแลนด์ มีผู้ไปร่วม 20 คน
กิจกรรมย้อนหลัง
| 2006 | 2007 | 2008 |

Go Top
Back to Home Page