วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
กิจกรรม ปี 2019
26 มกราคม

กิจกรรมวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 ฝ่ายโภชนาการ พร้อมคุณพ่อเจ้าอาวาส นำลูกชิ้นปิ้งไปช่วยงานฉลองวัดปากน้ำระยอง26 มกราคม

กลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน ร่วมงานชุมนุมวันผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 8 โดย ในพิธีบูชามิสซาปิด โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ประธานในพิธี ได้ทำพิธีมอบใบแต่งตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019     
กิจกรรมย้อนหลัง
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Go Top
Back to Home Page