วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน


พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ค.ศ. 1967-2009

ระยะแรก : ผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนระยะเริ่มก่อตั้ง

คุณพ่อซาอูล (อรุณ ธรรมธาดา)
เจ้าอาวาสวัดชลบุรี
ผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มคริสตชนบางแสน
ค.ศ. 1967 - 1969
คุณพ่อวาณิช คุโรวาท
เจ้าอาวาสวัดชลบุรี
สร้างอาคารวัดชั่วคราว
ค.ศ. 1969 - 1973

คุณพ่อวีระ ผังรักษ์
ผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร
ค.ศ. 1975 - 1982

คุณพ่อทวี อานามวัฒน์
ค.ศ.1982 - 1984
คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
ค.ศ.1984 -1986
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
ค.ศ.1986 - 1989

ระยะที่สอง : พัฒนาเป็นวัดสังฆมณฑล

คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
เจ้าอาวาสองค์ที่ 1 (1989 -1990)

คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุดจิต
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 (1990- 1993)
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
เจ้าอาวาสองค์ที่ 3 (1993 - 1997)

คุณพ่อประวิช หอมวิไลย
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
เจ้าอาวาสองค์ที่ 4 (1997 - 2000)

คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์
รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 (2000 - 2004)

ระยะที่สาม : คณะเยสุอิตจะเข้ามาทำงานในสังมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ S.J.
เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 (13 ก.พ. 2004 - 1 มิ.ย. 2005)
คุณพ่อสายชล คันยุไล S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (13 ก.พ. 2004 - 1 มิ.ย. 2005)
คุณพ่อสายชล คันยุไล S.J.
เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 (1 มิ.ย. 2005 - 1 ธ.ค. 2007)
คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์ S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (1 มิ.ย. 2005 - 1 ธ.ค. 2007 )


คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์ S.J.
เจ้าอาวาสองค์ที่ 8 (1 ธ.ค. 2007 - 23 พ.ย. 2010)
คุณพ่อสายชล คันยุไล S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (1 ธ.ค. 2007 - 31 ก.ค. 2009)
คุณพ่อโอลิเวียร์ โดรัง S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (1 ธ.ค. 2009 - 30 พ.ย. 2009)
คุณพ่อมาร์ติน ซูฮาร์โตโน  S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (1 ส.ค. 2009 - 23 พ.ย. 2010)
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาส S.J.
เจ้าอาวาสองค์ที่ 9 (24 พ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2012)
คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์ S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (24 พ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2012)
คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์ S.J.
เจ้าอาวาส (30 ก.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2016)
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาส S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (30 ก.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2016)
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
เจ้าอาวาสองค์ที่ 10 (1 พ.ค. 2016 - 5 ส.ค. 2018)
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาส S.J.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (1 พ.ค. 2016 - 5 ส.ค. 2018)
คุณพ่อเฮนรี่ สมชาย เกษี (คุณพ่อไก่อ)ู
เจ้าอาวาสองค์ที่ 11 (5 ส.ค. 2018 - 10 พ.ค. 2020 )
คุณพ่อยอห์น แบปติสต์สมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เจ้าอาวาสองค์ที่ 12 (11 พ.ค. 2020 - )

ที่ติดต่อ
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
หมายเลขโทรศัพท์ 081-580-7127


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Go Top
Back to Home Page