วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน

 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546
เวลา 10.00 น.วัดใหม่ก่อนพิธีเปิด


เตรียมพร้อม


แขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่บริเวณพิธีหน้าวัด


ดร. สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล


พิธีกร


อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข และพระคุณเจ้าลอเร็นซ์ เทียนชัย สมานจิต


คุณพ่อเจ้าอาวาส (พ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์) กล่าวรายงาน


ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี


ประธานในพิธีตัดริบบิ้นปล่อยแพรลูกโป่ง


พระคุณเจ้าลอเร็นซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ทำพิธีเสกวัด


ทำพิธีเสกวัด


เสกพระแท่นก่อนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

กำหนดการพิธีเปิดและเสกวัดใหม่

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546

เวลา 9.45 น. แขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่บริเวณพิธีหน้าวัด
เวลา 10.00 น. - ประธาน (นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข) มาถึงบริเวณพิธีหน้าวัด

- คุณพ่อเจ้าอาวาส (พ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์) กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี
- ประธานในพิธีตัดริบบิ้นปล่อยแพรลูกโป่ง
- พระคุณเจ้าลอเร็นซ์ เทียนชัย สมานจิต
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ทำพิธีเสกวัด
- แขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่นั่งในวัด และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

เวลา ประมาณ 12.00 น. เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร


 


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Upload 11 Feb 2008
Back to Home Page